برچسب: هشدار؛

هشدار؛ زمان مکالمات را کوتاه کنید

هشدار؛ زمان مکالمات را کوتاه کنید

رئیس مرکز تحقیقات تابش گفت: استفاده طولانی از تلفن همراه حتماً مضر است، اما در استفاده کوتاه مدت از تلفن همراه اشکالی نیست. فارس، رضا فقیهی در همایش ایمنی پرتوهای غیریون‌ساز اظهار داشت: مرکز تحقیقات …
بستن تبلیغ