تبعات یک جداسازی غیرکارشناسی؛ شهرداری ری دچار کمبود اعتبار می‌شود

مشاور شهردار تهران مطرح کرد:

« در حال حاضر صدها
میلیارد تومان بودجه به شهر ری تزریق می‌شود که با جداسازی ری از تهران
قطعا شهرداری آن دچار کمبود اعتبارات عمرانی می‌شود.»

فارس نوشت: هیربد معصومی به طرح جدایی ری از تهران اشاره کرد و گفت:« باید در این زمینه اقدامات کارشناسی صورت گیرد.»

مشاور عالی شهردار تهران با بیان این که متأسفانه در قانون نواقصی وجود
دارد گفت:« یک حکم کلی برای تمامی شهرها داده شده است. این در حالی است که
برخی از شهرها ۱۰ هزار نفر جمعیت دارند و برخی بالغ بر یک میلیون نفر جمعیت
دارند.»

وی با تاکید بر این موضوع که باید قانون اصلاح شود گفت:« در غیر این صورت نواقصی وجود دارد که در کار دچار مشکل می‌شود.»

معصومی با تاکید بر این موضوع که هیچ نیازی نیست که ما تهران را از ری
جدا کنیم گفت:« این حرف کارشناسی نیست و این انتظار وجود دارد که در این
زمینه اقدامات لازم کارشناسی صورت گیرد.»

وی با اشاره به این که هیچ مزایایی برای جدایی ری از تهران برای مردم
دیده نمی‌شود گفت:« تهران شهر پویا و زنده‌ایی است و اگر دست و پای آن را
قطع کنیم از پویایی آن کاسته می‌شود.»

معصومی با بیان این که اگر برفرض شهرری در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد تومان
درآمد دارد گفت:« اما ۴۰۰ میلیارد تومان از سایر مناطق برخوردار دریافت کرده
و به این منطقه تزریق می‌کنیم.»

وی ادامه داد:« در صورت جدایی ری از تهران شهرداری آن با کمبود اعتبارات عمرانی روبرو خواهد شد.»

اخبار شهری : سایت اول

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ