حمایت سازمان اسکان بشر ملل متحد از اطلس خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مجابی با بیان اینکه با توجه به جایگاه ویژه‌ای که خلیج فارس دارد باید از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل، بررسی و توجه قرار گیرد گفت:یکی از اقدامات صورت گرفته تهیه اطلس خلیج فارس است که از جنبه های مختلفی می‌تواند بحث‌های این منطقه را دنبال کند .

وی ادامه داد: اولین مباحث مطرح شده دراین اطلس تیپولوژی معماری منطقه، تیپولوژی فضاهای عمومی منطقه و سکونتگاه انسانی و گوناگونی هویت‌های شهری در منطقه خلیج فارس پرداخته است.

معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اظهار کرد:کار تحقیقی خوبی توسط دانشگاه مترو پولیتن لندن در این زمینه صورت گرفته است و نتیجه این تحقیق به عنوان یک کتاب آماده شد که با حمایت و توسط سازمان اسکان بشر ملل متحد به چاپ رسیده است.

مجابی افزود: اطلس باید مسیر خود را ادامه دهد تا در شماره‌های بعدی بتواند به حوزه‌های مختلف از جنبه‌های سکونتگاهی کلیه سکونتگاههایی که در این منطقه است بتواند معرفی کند و به بیان سکونتگاه ها بپردازد.

وی از منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه‌ای یک پارچه یاد کرد و گفت: این منطقه دارای ویژگی‌های منحصر به فرد خود است و با توجه به این موضوع بوده که سازمان ملل نسبت به انتشار این اطلس کمک و مساعدت کرده است.

رئیس اطلس خلیج فارس اظهار کرد: در کتاب اطلس خلیج فارس مقدمه ای از دکتر خوان کلوسه رئیس سازمان جهانی اسکان بشر آورده شده که در آن به اهمیت اطلس خلیج فارس اشاره کرده اند. امیدوار هستیم که بتوانیم با تولیدات علمی و دانشی که در زمینه‌های مختلف خلیج فارس است اهمیت این پهنه ارزشمند را هرچه بیشتر مشخص کنیم.
 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *