خلیج فارس قدمتی همسان با تاریخ سرزمین ایران دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ‘علی اکبر صالحی’ روز یکشنبه با ارسال پیامی به نشست بزرگداشت روز ملی خلیج فارس تاکید کرد که منطقه خلیج فارس، خانه همه ما است و کشورهای دو سوی ساحل جنوبی و شمالی آن، ساکنین دائمی و همسایگان قهری هم هستند و باید این حقیقت را بپذیرند که واقعیت جغرافیایی و همسایگی تغییرناپذیر و همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

وی یادآور شد: موقعیت حساس و راهبردی منطقه خلیج فارس و جنبه های ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن اهمیت و اولویتی خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود:در بسیاری از اوقات، پیامدها و تاثیرات سلبی و ایجابی تحولات بین المللی در این منطقه حساس و مهم قابل مشاهده است و در مقابل نیز هرگونه تحرک و پویایی ایران در این منطقه، انعکاسی متناسب با ماهیت خود، در صحنه بین المللی برجای می گذارد.

وزیر امور خارجه در ادامه این پیام تصریح کرد: این نکته ما را به این واقعیت رهنمون می کند که هر چند منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی، اهمیت ویژه ای به این منطقه داده است، اما برای ما این منطقه، تنها محلی برای کسب منافع اقتصادی نیست، بلکه مهم تر از آن محل رشد و بالندگی ارزش های مشترک و دیرپای منطقه است.

صالحی یادآور شد: تلاش ما باید در جهت توسعه و پیشرفت همه جانبه و از همه مهم تر تثبیت هویت و جایگاه ویژه و غیرقابل انکار ایران در صحنه بین المللی باشد.

وی در این پیام خاطرنشان کرد: بدین لحاظ برپایی سالانه این مناسبت ملی، خصوصا امسال را آن هم در شرایطی که تحولات بسیار مهمی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه در جریان است و سیر رویدادها و نتایج نهایی آن قطعا می تواند تاثیرات مهم در چگونگی تثبیت این موقعیت و شکل گیری نظام آینده در محیط منطقه ای و جهانی داشته باشد را به فال نیک می گیریم.

وزیر امور خارجه یادآور شد: امروز به برکت ضمیر آگاه امت اسلامی، زمینه ای ایجاد شده تا ملت های مسلمان منطقه مطالبات سیاسی و اجتماعی خود را که سال ها به دلیل سیاست های خاص، خاموش نگه داشته شده بود، به صورتی مسالمت آمیز در سطح عمومی و در بستر باورها و تعلقات اسلامی مجدانه پیگیری کنند. در مقابل نیز همسایگان و جامعه بین المللی با بیم و امید چگونگی رفتار متقابل دولت های ذیربط در پاسخگویی به این مطالبات را دنبال می کنند.

صالحی در ادامه این پیام، تصریح کرد که در حال حاضر در برخورد با موج عدالت خواهی و استبداد ستیزی، برخی کوشیده اند با توسل به قدرت نظامی و راهکارهای امنیتی بر مشکلات داخلی خود فائق آیند اما تردیدی نیست که راهکارهای مصنوعی و بدتر از آن تلاش برای اعمال آن با کمک نیروهای نظامی و امنیتی نه تنها عوارض وخیمی به دنبال دارد، بلکه امنیت در این منطقه وثبات در مناطق دیگر را نیز به مخاطره می اندازد.

در ادامه این پیام همچنین آمده است: آنچه امروز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد آن هستیم، رفتارهای دوگانه و گزینشی با حرکت های مسالمت جویانه مردم است. از یک سو جانبداری از تفکر سنتی و مبتنی بر استقبال از ورود نیروهای نظامی خارجی در چهارچوب سیاست اعمال خشونت و سرکوب قیام های مردمی برای حل مسایل و مشکلات داخلی و از سوی دیگر دادن شعار حمایت از دموکراسی و آزادی است.

وزیر امور خارجه یادآور شد: واقعیت این است که سیر تحولات منطقه ای و جهانی، فضای سیاسی سنتی و چهارچوب های حکمرانی آن را دگرگون کرده است و در چنین شرایطی، ملت های آگاه و بیدار شده با ارایه مطالبات و خواسته های خود به صورتی مسالمت آمیز، حرکتی را آغاز کرده اند که امکان ایستادگی در مقابل آن میسر نیست.

وی، مناسب ترین و مطلوب ترین شیوه رفتاری در چنین شرایطی، را مشارکت دادن مردم در سرنوشت خود و اتکا به آرا مردم دانست.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: پاسخگویی صحیح به مطالبات مشروع ملت ها، علاوه بر آنکه امری ضروری است، در حقیقت نوعی احترام به کرامت انسانی آنها نیز است، بهترین شیوه اداره امور نیز هست و می تواند استمرار ثبات و امنیت منطقه را به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: این امر همواره مورد تاکید رییس جمهوری اسلامی ایران بوده که هرگونه تغییر واقعی باید از درون خود این کشورها حاصل شود.

صالحی در این پیام خاطرنشان کرد: منطقه خلیج فارس سال ها است با چالش هایی همچون رشد مسابقه تسلیحاتی، اولویت بخشی به مسایل نظامی و نظامی گری، تجاهل آشکار نسبت به نقش موثر برخی از کشورهای منطقه در ترتیبات امنیتی، ترساندن کشورها از یکدیگر، وجود پایگاه های نظامی خارجی در منطقه و سعی در جلب نهادهای فارمنطقه ای مانند ناتو، برای نقش آفرینی در مسایل منطقه روبه رو است.

وی ادامه داد: این در حالی است که به باور ما نقاط اشتراک و همگرایی بین کشورهای منطقه، همچون اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی، نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای خونی و قومی و منافع اقتصادی، زمینه های همکاری همه جانبه میان کشورهای منطقه به ویژه همکاری های امنیت را هموار می سازد و با توسعه اینگونه همکاری ها بسیاری از این چالش ها را قابل رفع می کند. وزیر امور خارجه افزود: چنین ساز و کاری می تواند زمینه های شکل گیری یک چهارچوب مشورتی و سیاسی همه جانبه و فراگیر را با اتکا به قدرت مدیریت بومی در برخورد با معضلات جدی امنیتی و سیاسی حال و آینده، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی فراهم سازد.

صالحی در ادامه پیام تصریح کرد: تنها راه سربلندی کشورها و ملت های منطقه، قبول واقعیت های مسلم و غیرقابل انکار تاریخی، بها دادن به نقش بی بدیل مردم، دوری جستن از قدرت های بزرگ و قرار گرفتن در منظومه همکاری های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی منطقه و بهره گیری ازتمامی امکانات و مزیت های نسبی یکدیگر در جهت نیل به خودکفایی همه جانبه و بدون وابستگی به اجانب است.

صالحی تاکید کرد: بخشی از وضعیتی که امروز در خلیج فارس با آن روبه رو هستیم در نتیجه اقدامات قدرت هایی است که صرفا بر مبنای درکی سطحی و برداشتی و تصویری نادرست از منطقه و مشکلات آن، اقدام به اجرای سیاست هایی کرده اند که در عمل منجر به آشفتگی بیش از پیش اوضاع شده است.

وی ادامه داد: برای مثال یکی از موانعی که همواره در مسیر همگرایی کشورهای منطقه وجود داشته است، تلاش های تفرقه افکنانه قدرت های خارج منطقه در جهت ایجاد اخلال در روابط و همکاریهای میان کشورهای منطقه بوده است. قدرت های فرامنطقه ای از این روش به ویژه برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و تخریب روابط ایران با همسایگانش را به طور جدی در دستور کار قرار داده اند.

وزیر امور خارجه یادآور شد:سناریوهای ساختگی چند ماه قبل نیز نمونه ای از این گونه تلاش های مغرضانه به شمار می رود که البته محکوم به شکست است.

صالحی در این پیام تصریح کرد که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت منطقه خلیج فارس توسط کشورهای پیرامون آن یک دیدگاه مسوولانه و واقع بینانه است که همه کشورهای منطقه باید در آن نقش محوری داشته باشند.

صالحی یادآور شد: تجربه نیز نشان داده است که امنیت در خلیج فارس نمی تواند یکسویه، تک بعدی و در قالب همکاری های صرف امنیتی محقق شود، بلکه طرحی می تواند مقبولیت و قابلیت اجرا داشته باشد که مفهومی گسترده و همه جانبه از امنیت در آن لحاظ شود و همکاری های اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و اجتماعی نیز از عناصر اساسی تشکیل دهنده آن محسوب شود.

وی در ادامه این پیام خاطرنشان کرد:بی تردید باور این واقعیت مهم و اساسی یعنی همکاری دسته جمعی و تلاش برای تحقق آن کشورهای منطقه را به وحدت، تعالی و ثبات نزدیک تر می کند که برآیند چنین رویکردی، دور شدن تهدیدهای امنیتی از خلیج فارس و سرعت بخشیدن به فرآیند سازندگی و تعمیق رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی همه ملت های این منطقه خواهد بود.

سیام**۱۴۷۸**۹۱۲۹**۹۱۳۲**۹۱۲۱

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۰۲۲۱۱


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ