رشوه ؛‌ اتهام در کیفرخواست ن س

خبرگزاری آریا – در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه ، نماینده دادستان متن کیفرخواست علیه خانم ن س رئیس سابق بانک ملت شعبه سرافراز را قرائت کرد. 

کیفرخواست : متهمه ن س
به گزارش خبرگزاری آریا ، ذبیح زاده افزود: خانم ن س به دریافت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از آقای د س متهم است.
وی افزود: گزارش دریافت رشوه وی در ۱۷-۱۱-۸۸ بر اساس بررسی اداره کاشف جرم قوه قضائیه و همچنین تحقیقات به عمل آمده و  اقاریر آقای د س محرز است.
نماینده دادستان از رئیس دادگاه خواست که درباره متهم علاوه بر مجازات مورد اشاره در ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری ، به دلیل آثار سوء مترتبه حاصل از این جرم ،‌ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را از بابت تکمیل مجازات اعمال کند.
 دفاع وکیل مدافع ن س
وکیل مدافع خانم ن س رئیس سابق بانک ملت شعبه سرافراز در غیاب وی به دفاع از موکلش در چهاردهمین دادگاه رسیدگی به اختلاس بیمه پرداخت.
آقای نورشرق در ابتدا به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده اتهامی علیه موکلش اعتراض کرد و گفت: اگر آقای خراسانی اعتراض ما را وارد می داند در این خصوص اقدام کند و اگر اعتراض وارد نیست وارد دفاعیات شویم.
رئیس دادگاه نیز توضیح زیادی در این باره نداد و گفت: وارد دفاعیات شوید.
وکیل مدافع خانم  ن س با بیان اینکه متهم از مبلغ ۸۰ میلیون تومان ادعایی در کیفر خواست ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان گرفته و به عنوان عیدی و پاداش به کارمندان زیر مجموعه خود پرداخت کرده است گفت: این یک واقعیت است که اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مبلغی به عنوان عیدی به کارمندان بانک می پردازند که نمی توان به آن مصداق رشوه اطلاق کرد هر چند برای من نیز پرسش است که حداقل این مبلغ چه میزان باید باشد.
وی با بیان اینکه موکلش قصد فعل یا ترک فعل به منظور رشوه را در سر نداشته است ، خاطر نشان کرد: آقای د س نیز گفته است که این مبالغ را به عنوان عیدی و پاداش به کارمندان بانک به وسیله خانم ن س داده و بابت آن هیچ نوع امتیاز یا تسهیلاتی از این شعبه نگرفته است.
وی افزود: مبلغ ۶۰ میلیون تومان نیز مربوط به بازسازی منزل موکلم است که به دلیل اینکه همسرش به علت سرطان فوت کرده  از فرد مطلعی همچون د س که دستی بر مصالح ساختمانی دارد کمک خواسته تا مصالح ساختمانی در اختیار موکلم قرار گیرد هر چند برآورد دقیقی وجود ندارد که این مبلغ ۶۰ میلیون تومان بوده است یا خیر.
نورشرق اضافه کرد: د س نیز در هیچ جای کیفر خواست اقرار نکرده که این ۶۰ میلیون تومان رشوه است بلکه به صراحت گفته که آن را بابت تعمیرات داده است.
سپس رئیس دادگاه د س را در همین زمینه به عنوان مطلع و متهم پرداخت کننده رشوه به خانم ن س برای ارائه توضیحات به جایگاه دعوت کرد.
مدیر خراسانی از د س پرسید بابت چه چیزی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به خانم ن س داده اید؟
د س تصریح کرد: مبلغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی که پیش از این نیز گفته بودم بابت پاداش و عیدی به کارمندان بود و هیچ امتیازی از بابت پرداخت این مبلغ دریافت نکردم و دلیلش آن است که من با شعبه هفت تیر بانک ملت کار می کردم و این مسئله و کارهایم ربطی به شعبه سرافراز نداشت.
پس از سخنان وی ذبیح زاده نماینده دادستان به دفاع از متن کیفر خواست علیه متهم ن س رئیس سابق بانک ملت شعبه سرافراز پرداخت.
دفاع نماینده دادستان از کیفرخواست علیه ن س
نماینده دادستان در ادامه چهاردهمین دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران از متن کیفرخواست علیه ن س رئیس سابق بانک ملت شعبه سرافراز دفاع کرد.
 ذبیح زاده با بیان اینکه د  س  مبلغ قابل توجهی را به خانم ن س در بانک ملت شعبه سرافراز داده است خاطرنشان کرد: اگر آقای د س از بابت پرداخت مبلغ به خانم ن س تسهیلاتی نگرفته پس چه ربطی دارد که پولی به این خانم بدهد، بنابراین مشخص است که یک رابطه و آشنایی برای اخذ امتیاز یا تسهیلات در کار بوده است.
وی اضافه کرد: متهم ن س در اقاریر خود اعتراف کرده است که مبلغی از آقای د س گرفته است هرچند خانم ن س اسم مبلغ دریافتی را عوض می کند و آن را رشوه نمی داند.
نماینده دادستان گفت: متهم گفته است زمانی که منزلی خریداری می کند د س درباره تعمیرات منزل به او کمک می کند.
ذبیح زاده اضافه کرد: خانم ن س اعتراف کرده است که کل مبلغی که غیر از موضوع تعمیرات منزل از د س گرفته است بین خود و ۴۵ نفر دیگر از شاغلان شعبه سرافراز تقسیم می کند و در اعترافات متهم آمده است که د س در بانک ملت شعبه سرافراز دیده می شد بنابراین این پرسش مطرح است که آقای د  س اگر کاری به این شعبه نداشته چگونه و چرا در آنجا پرسه می زده است.
وی درباره اظهارات وکیل مدافع خانم ن س که از نماینده دادستان خواسته بود معیار رشوه را اعلام کند خاطرنشان کرد: فهم معیار رشوه از مسئول یا مدیر بانک نیست بلکه معیار آن در قانون وجود دارد بنابراین اتهام خانم ن س محرز است.
پس از دفاعیات نماینده دادستان از متن کیفرخواست ، وکیل مدافع متهم ن س نیز به آخرین دفاع از موکلش پرداخت.


خبرگزاری آریا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ