صدور مجوز برای شرکتهای جدید بیمه ای

بینا- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزى با اعلام اینکه مجوزهاى جدید به شرکتهاى بیمه متقاضى به زودى صادر مى شود، گفت: ۴۵ تقاضای جدید برای تاسیس شرکت های بیمه ارائه شده است که پس از اتمام کارهاى مربوطه، شوراى عالى بیمه صدور مجوزها را بررسى و مجوز فعالیت را صادر مى کند.

به گزارش بینا، رحیم مصدق گفت: در حال حاضر بیمه مرکزى ایران در حال انجام کارهاى کارشناسى و بررسى هاى لازم است. عضو هیئت عامل بیمه مرکزى ایران تصریح کرد : پس از اتمام کارهاى مربوطه، شوراى عالى بیمه صدور مجوزها را بررسى و مجوز فعالیت را صادر مى کند. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۵ تقاضا به بیمه مرکزى ارسال شده است، افزود: برخى مقدمات صدور مجوز انجام شده است و اعلام اسامى آنها منوط به تصویب و صدور مجوز در شوراى عالى بیمه است.مصدق با تأکید بر اینکه صدور مجوز فعالیت به شرکتهاى بیمه اى که بیمه هاى جدید ارائه کنند، در دستور کار قرار دارد، افزود : این شرکت ها در اولویت ارائه مجوز قرار دارند.مصدق با تأکید بر رقابتى شدن بازار بیمه اى کشور افزود: شرکت هاى بیمه مى توانند با برنامه ریزى و ورود به رشته هاى جدید بیمه و دریافت مجوز از بیمه مرکزى در این بازار رقابتى به جذب مشترى پردازند.

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *