قیمت روز تلویزیون های LED و LCD در بازار

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

Samsung

مدل تلویزیونقابلیت سه بعدینمایشگر(اینچ)قیمت ( تومان )
Samsung 40F5300ندارد۴۰۱,۷۱۰,۰۰۰
Samsung 55F6100دارد۵۵۴,۳۷۰,۰۰۰
Samsung 46F5000ندارد۴۶۲,۱۸۰,۰۰۰
Samsung 40F5000ندارد۴۰۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 55F6400ندارد۵۵۴,۷۲۰,۰۰۰
Samsung 55F8000دارد۵۵۷,۹۰۰,۰۰۰
Samsung 46F6400دارد۴۶۳,۱۶۰,۰۰۰
Samsung 46F6100ندارد۴۶۲,۷۲۰,۰۰۰
Plasma Samsung 32F4000ندارد۳۲۱,۰۵۰,۰۰۰
Samsung 40F6100دارد۴۰۲,۱۷۰,۰۰۰
Plasma Samsung 43F4000ندارد۴۳۱,۳۰۰,۰۰۰
Samsung 46F8000دارد۴۶۶,۰۱۰,۰۰۰
Samsung 46F5500ندارد۴۶۲,۵۵۰,۰۰۰
Samsung 40eh5000 ندارد۴۰۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 40F5500ندارد۴۰۱,۸۶۰,۰۰۰
plasma Samsung 43F4500ندارد۴۳۱,۴۵۰,۰۰۰
Samsung 46F5300ندارد۴۶۲,۳۹۰,۰۰۰
Samsung 40F6400 دارد۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung 50F5500ندارد۵۰تماس بگیرید
Samsung LED 55ES6980دارد۵۵۰
Samsung LED 46ES6980دارد۴۶۰
Samsung LED 40ES6980دارد۴۰۰
Samsung LED 46ES6960دارد۴۶۰
Samsung LED 40ES6960دارد۴۰۰
Samsung LED 55ES6950دارد۵۵۰
Samsung LED 46ES6950دارد۴۶۰
Samsung LED 40ES6950دارد۴۰۰

Sony

مدل تلویزیونقابلیت سه بعدینمایشگر(اینچ)قیمت ( تومان )
Sony 55W904دارد۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰
LED Sony 32W674 ندارد۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony 50W700ندارد۵۰۳,۷۶۰,۰۰۰
Sony 55HX855دارد۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Sony 40EX430ندارد۴۰۱,۶۷۰,۰۰۰
LED Sony 42W658 ندارد۴۲۲,۳۶۰,۰۰۰
Sony 48W600Bندارد۴۸۳,۱۸۰,۰۰۰
Sony 46W904دارد۴۶۰
Sony 55HX750دارد۵۵۵,۰۵۰,۰۰۰
Sony 46R450ندارد۴۶۲,۱۶۰,۰۰۰
Sony 55W905دارد۵۵۷,۸۵۰,۰۰۰
Sony 40W600Bندارد۴۰۲,۱۲۰,۰۰۰
۴K Sony 55X9004دارد۵۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰
LED Sony 46W708 ندارد۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰
Sony 32HX750دارد۳۲۰
Sony 60W850Bدارد۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰
LED Sony 48W605 ندارد۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰
Sony 55EX630ندارد۵۵۳,۵۸۰,۰۰۰
Sony 55EX630ندارد۵۵۳,۲۵۰,۰۰۰
Sony 46EX430ندارد۴۶۲,۰۵۰,۰۰۰
Sony 70R550دارد۷۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Sony 50W800Bدارد۵۰۴,۵۵۰,۰۰۰
Sony 55W900دارد۵۵۷,۳۸۰,۰۰۰
LED Sony 40W605 ندارد۴۰۲,۲۹۰,۰۰۰
Sony 46R470ندارد۴۶۲,۲۲۰,۰۰۰
Sony 60R550دارد۶۰۵,۸۸۰,۰۰۰
Sony 42W800Bدارد۴۲۲,۸۵۰,۰۰۰
Sony 24EX430ندارد۲۴۷۴۰,۰۰۰
Sony 46W900دارد۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰
Sony 40R470ندارد۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰
Sony 46W700ندارد۴۶۳,۱۴۰,۰۰۰
Sony 55W800دارد۵۵۵,۶۳۰,۰۰۰
Sony 47W804دارد۴۷۰
LED Sony 32R402ندارد۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰
Sony 40R450ندارد۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰
Sony 42W670ندارد۴۲تماس بگیرید
۴K Sony 65X9004دارد۶۵۲۱,۵۰۰,۰۰۰
Sony 42W804دارد۴۲۰
Sony 32W670ندارد۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
LED Sony 55W807دارد۵۵۶,۴۲۰,۰۰۰
Sony 40HX750دارد۴۰۲,۶۵۰,۰۰۰
Sony 47W800دارد۴۷۰
Sony 32EX330ندارد۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰
LED Sony 55W800Bدارد۵۵۶,۳۰۰,۰۰۰
LCD Sony 46BX450ندارد۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
Sony 32R400 ندارد۳۲۱,۰۱۰,۰۰۰
Sony 42W800دارد۴۲۳,۱۹۰,۰۰۰
Sony 32EX650ندارد۳۲۰
LED Sony 42W674 ندارد۴۲تماس بگیرید
LCD Sony 40BX450ندارد۴۰۱,۴۰۰,۰۰۰
Sony 55HX925دارد۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Sony 60EX640ندارد۶۰۰
Sony KDL-47R500دارد۴۷۲,۹۶۰,۰۰۰
Sony KDL-42W670Aندارد۴۲۰
Sony KDL-32W670Aندارد۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony KDL-55W804دارد۵۵۵,۷۸۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500دارد۴۲۱,۹۷۰,۰۰۰

X.Vision

مدل تلویزیونقابلیت سه بعدینمایشگر(اینچ)قیمت ( تومان )
X.VISION LED LE-42KD30۴۲۱,۹۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D10۲۴۶۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D20۲۳۶۷۰,۰۰۰
X.VISION LED 47K3D100۴۷۳,۱۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD20۳۲۱,۲۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD20۴۲۰
X.VISION LED LE-32KD30۳۲۱,۳۲۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-46KD40۴۶۳,۳۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD40۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-29D20۲۹۹۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-22D20۲۱۵۵۰,۰۰۰

LG

مدل تلویزیونقابلیت سه بعدینمایشگر(اینچ)قیمت ( تومان )
LG LED 42LA6130دارد۴۲۲,۲۳۰,۰۰۰
Plasma 50PN560ندارد۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰
LG LED 42LB5820 ندارد۴۲۱,۹۷۰,۰۰۰
LG 47LN5420ندارد۴۷۲,۲۳۰,۰۰۰
LG 47LA6400 LEDدارد۳,۱۴۰,۰۰۰
LG LED 47LY340ندارد۴۷۲,۳۸۰,۰۰۰
LG 39LN5420ندارد۳۹۱,۳۱۰,۰۰۰
۵۰PB650ندارد۵۰۱,۸۸۰,۰۰۰
LG LED 47LB5630 ندارد۴۷۲,۴۳۰,۰۰۰
LG 42LA8600 LEDدارد۳,۱۲۰,۰۰۰
LG LED 42LY340ندارد۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰
LG Plasma 42PN45000ندارد۴۲۱,۳۵۰,۰۰۰
LG LED 42LB5630 ندارد۴۲۱,۷۲۰,۰۰۰
LG 42LA7400 LEDدارد۲,۹۰۰,۰۰۰
LG LED 60LB5610 ندارد۶۰۴,۸۳۰,۰۰۰
LED LG 84LA9800دارد۸۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
LG LED 47LN540V ندارد۴۷۲,۲۷۰,۰۰۰
LG LED 49LB5630ندارد۴۹تماس بگیرید
LG 42LN5700 LEDندارد۲,۰۵۰,۰۰۰
LG 60PN6500دارد۶۰۳,۴۱۰,۰۰۰
LG LED 50LB5610 ندارد۵۰۲,۶۸۰,۰۰۰
LED LG 55LA9600دارد۵۵۶,۰۱۰,۰۰۰
LG LED 42LN540V ندارد۴۲۱,۶۴۰,۰۰۰
LG 42LN5720 LEDندارد۱,۹۱۰,۰۰۰
LG 55LA8600دارد۵۵۵,۴۹۰,۰۰۰
LG LED 42LB5610 ندارد۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰
LG 50LA6600دارد۵۰۳,۴۷۰,۰۰۰
LG 47LA6600دارد۴۷۳,۳۹۰,۰۰۰
LG LED 55LA660دارد۵۵۴,۳۵۰,۰۰۰
LG LED 47LN549ندارد۴۷۲,۴۱۰,۰۰۰
LG 42LN5100 LEDندارد۱,۵۳۰,۰۰۰
LG 60LA8600دارد۶۰۷,۰۵۰,۰۰۰
LG LED 49LB552 ندارد۴۹۲,۵۹۰,۰۰۰
LG 55LA6600دارد۵۵۴,۳۶۰,۰۰۰
LG LED 47LA660دارد۴۷۳,۳۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN549ندارد۴۲۱,۶۶۰,۰۰۰
LG LED 42LN5130ندارد۱,۷۳۰,۰۰۰
LG LED 32LB552ندارد۳۲۹۵۰,۰۰۰
LG LED 42LB552 ندارد۴۲۱,۷۲۰,۰۰۰
LG 47LA620دارد۴۷۲,۸۶۰,۰۰۰
LG 55LA64000 LEDدارد۴,۷۷۰,۰۰۰
LG LED 55LA620دارد۵۵۳,۸۴۰,۰۰۰
LG LED 32LN549ندارد۳۲۹۷۰,۰۰۰
LG 47LN5700ندارد۴۷۲,۶۳۰,۰۰۰
LG LED 49LB551ندارد۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰
LG LED 42LB551 ندارد۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰
LG LED 55LB870دارد۵۵۵,۸۹۰,۰۰۰
LG 60LA6210 LEDدارد۵,۲۴۰,۰۰۰
LG LED 32LB551 ندارد۳۲۹۵۰,۰۰۰
LG 50LN540Vندارد۵۰تماس بگیرید
LG 47LA9600 LEDدارد۴,۷۲۰,۰۰۰
LG LED 47LB6700دارد۴۷۳,۴۲۰,۰۰۰
LG LED 42LA6230دارد۴۲۲,۱۷۰,۰۰۰
LED LG 42LN575ندارد۴۲۱,۹۳۰,۰۰۰
LG LED 32LN540ندارد۳۲۹۴۰,۰۰۰
LG LED 47LB5820 ندارد۴۷۲,۴۹۰,۰۰۰
LG 47LA6210 LEDدارد۳,۱۶۰,۰۰۰
LG LED 42LM66100دارد۳,۲۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN5420ندارد۴۲۱,۶۰۰,۰۰۰
LG 42LA62100دارد۲,۴۰۰,۰۰۰
LG 55LA62100دارد۵۵موجود نیست
LG 55LA7400دارد۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰
LG 42LA64000دارد۰
LG 47LA7400دارد۴۷۳,۷۷۰,۰۰۰
LG 42LA6600دارد۴۲۲,۶۶۰,۰۰۰
LG 47LA8600دارد۴۷۴,۲۹۰,۰۰۰
LG LED 32LN5420ندارد۳۲۹۲۰,۰۰۰
LG LED 32LS34000دارد۳۲۰
LG LED 3D Smart TV 42LM67100دارد۴۲۰
LG Plasma 50PN45000دارد۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰

Panasonic

مدل تلویزیونقابلیت سه بعدینمایشگر(اینچ)قیمت ( تومان )
۵۰VT50دارد۵۰۷,۶۹۰,۰۰۰
۴۷ET5Mدارد۴۷۳,۰۳۰,۰۰۰
۴۲ET5دارد۴۲۲,۷۲۰,۰۰۰
Panasonic LED TH-L37DT30دارد۳۷
Panasonic LED TH-L32DT30دارد۳۲۲,۳۵۰,۰۰۰

Sharp

مدل تلویزیونقابلیت سه بعدینمایشگر(اینچ)قیمت ( تومان )
LC-60LE9400Xدارد۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰
LC-60LE6400Xدارد۶۰۷,۸۸۰,۰۰۰
LC-46LE8300Xدارد۴۶۳,۹۵۰,۰۰۰
LC-40LE8300Xدارد۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰
تا این لحظه ۸۴نظر ثبت شده
 1. ام م :

  سلام به مومنین ایران زمین …..مستاجرم بیکارم بخون امام حسین ….برای عید فطر چیزی نداریم زن ووپسرم روزه هستن ۲روزه کار گیرم نیومده میترسم کار گیرم نیاد وعید شرمنده بچه هام بشم زن وپسرم خبر ندارن من درخواست کمک کردم شمارا به خدا کمکم کنید بخاطر رضایی آفریدگار مهربان که پدر مهربان است این شماره کارت خودمه ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳بنام ملثی منفرد …عید همه مومنان مبارک.

 2. محمد حسن تباشیر :

  با سلام، اگه امکان داره لیست قیمت تلویزیون ال جی سایز ۵۵ اینچ در بندر عباس با ذکر شماره تماس را برام ارسال بفرمایید.

 3. مهدی :

  قیمتها بسیار بالاست

 4. احمد :

  سلام
  خوب بود ولی کسی اگر اطلاعاتی دارد
  در مورد بهتر بودن نظر بدهد اگر دلش خواست

 5. احمد :

  سلام
  خوب بود ولی کسی اگر اطلاعاتی دارد
  در مورد بهتر بودن نظر بدهد

 6. مهدی :

  سلام. خرید یه تلوزیون lcdبرای ما یه رویاست.

 7. علی :

  سلام ای خدا می شد روزی ما هم درخانه یک از اینها داشته باشیم

 8. مجتبی ثنایی :

  تلویزیون سونی w800c داخل لیستتون نبود ولی دیشب توبازار ۲۹۵۰۰۰۰ قیمت داد فرق wb و w700 چیه ممنون میشم جواب بدید.

 9. عباس :

  سلام. ما یه همسایه داریم خانومه .تنها رندگی میکنه. همسایه ها جمع شدیم واسش یه تلویزیون بگیریم. اما یه میلیون جمع کردیم فقط . تلویزیون با قیمت یه نلیلون چی میتونیم بخریم؟ خوب باشه ها..مرسی .ممنون میشم کمک کنید

 10. سرگرد :

  سلام.لطفاقیمت سونی هاروهم بزنیدممنون بقیه عالی بود

 11. حمید :

  سلام مرسی خوب بود

 12. p :

  خوب بود ممنون.

 13. نامی :

  با سلام و خسته نباشید جنس های کیفیت پایین و ایرانی را چرا با قیمت سرسام اور میدن و کسی نیست که کنترل کنه افتضاحه واقعا

 14. salar :

  مارشال چطور مارکی هست ایا به این مارکا میرسد

 15. sanaz :

  قیمت ها بسیار بالا است و ضمانت پس از فروش بسیار پایین روی نمایندگی های داخل باید فشار آورد تا سود جویی نکنند.و جلو قاچاق را هم باید گرفت تا کیفیت اجناس برقی بهتر شود.

 16. javad :

  فرناز خانم نه تنها ال ای دی بلکه تمام اجناس برقی باید از نظر کنترل کیفیت وقیمت رسیدگی شود ار همین امروز تا جلو سودجوها گرفته شود.اگر رابین هود بیاد .ما که چشمانمان آب بخورد این مدیران بازرگانی دلشان به فکر کارگری که ماهی هفتصد هزار تومان حقوق میگیرد بسوزد.سخت است پدری بخواهد جهیزیه دخترش را را تو این آشفته بازار تهیه کند.امان از بی پولی که اگه داشته باشی آدم حسابت میکنند.مهندس دکتر میشوی.

 17. vahid :

  باید هم جلو کالاهای قاچاق که در گچین دیلم گناوه گرفت تا جنس تقلبی به مردم ندهند هم به نمایندگی های داخل فشار آورد که با قیمت مناسب تر از قیمت های فعلی به مردم ارایه دهند هم ضمانت پس از فروششان حدود پنج سال باشد تا جنس باکیفیت و قیمت مناسب بدهند وگرنه باید همان اجناس در گچین و دیلم و گناوه خرید.این وظیفه سازمان صنعت و معدن وتجارت است که ناظر بر قیمت و کیفیت کالا باشد که متاسفانه این مسوولین هیچ حرکتی از خود نشان نمیدهند.

 18. farnaz :

  از نظر قیمت ها بسیار بالا ست باید خرید را تحریم نیم چقدر این تجار اذیت وآزار نردم میدهند متاسفانه برخی مردم میخرند من که ترجیح میدهم با کیفیت پایین تلویزیون ایران از تلویزیون های قدیمی استفاده کنم.یک فوتبال خارجی با هزار صحنه تکراری پخش میشود. پس از برجام قیمت ها روبه افزایش است این ال ای دی ها مدار ساده ایدارد چرا قیمت ها بسیار بالا است زیرا پولدارها باید پولدار ترشوند.قیمت ها را کاهشدهید تا مردم راحت تر بخرند.این بود تدبیر وامید.بله نمایندگی های داخل خدمات پس از فروششان بسیار ضعیف است انگار طلبکار مشتری هستند.

 19. ahmad :

  با سلام.روزی در مورد خرید تلویریون های ناسیونال پاناسونیک توشیبا سونی گیر نداشتیم ولی حالا در عصر دیجیتال درمورد خرید led کمی سردر گم شدیم.در کل محصولات چینی هستند بهتر است از شرکت های داخل شهرتون خریداری کنید تا به اقتصاد کشور کمک کند.اجناسی که در بنادر هستند قطعات آنها با قطعات نمایندگی داخل شهر شما فرق دارد قطعات ننایندگیها کیفیت بالاتری دارند.در مورد ضنانت هروسیله ای روری نیاز به تعمیردارد پس بهتر است از نمایندگی بخرید.چون ضمانت بنادر مثل گچین دیلم قشم به درد نمیخورد زیرا باید قزعات از دوبی وارد شود باید از دوباره با هزار دردسر بیایید بنادر .این نظر من احمد آقا است.لطفا راهنمایی کنید.

 20. علی نیرومند :

  تمیرگاه بابت تمیرش تلویزیون سیصدهرازتومان پول ازمن میخواهد بردم تمیرگاه های بیرون صدوبیست هزار گفتن.دادم نماینده گی سام سرویس چون گارانتی نداشت .میگم چرا اینقدر شده جواب درست حساب بهم نمیدان اخه.خوده تلویزیون پرسیدم نوش ۱۳۰۰۰۰۰۰هستس تمیرش سیصدهزارتومان اخه بخاطر چی گفتم نماینده گیش کمترمیشه .ولی بیشترازبیرون حساب کردن اونم دوبرابر به کی باید گفت سامسونگ نخرید ..خواهشن گرفتار نشدی نمیدونی چطوری هستش تاگرفتارمیشی میفهمی چریان چه ازکجا خوردی فقط ال چی خوبه بهترین هستش. همین چریان برای داداشم افتاده بود ال جی دارن باصدتومان درستشکردن ..اونم ۴۲اینچ بود اون سه بعدی هم بود مال من پلاسما هستش سیصدتومان میخوان اگرسه بعدی بود که پول نوروازمن حتما میخواستن ..گفتم بدانید هرجا باید بگم تا اشتباه من تکرار برای یکی نشه …

 21. zarin :

  با سلام
  ممنون از اطلاعات مفیدتون. کیفیت تصویر برام خیلی مهمه. بنظر شما کدوم مارک بهتره؟ با تشکر

 22. حمید :

  سلام،قیمت Led سامسونگ UA40سری۶ چنده؟

 23. مجتبی :

  سلام خسته نباشید قیمت LED43اینچ الجی مدل LF54کره ای رو بزارین مرسی

 24. shayan :

  چراقیمت ۴۳LF5400نزاشتین

 25. میثم خراسانی :

  با عرض سلام وخسته نباشید راستش قیمتها بالاست بخدا ایا قیمتها کم میشود؟ اخه تو شهرستان ما ایکس ویژن پیدا نمیشه اگه نه قیمتش مناسبه

 26. ساخت ال سی دی :

  با سلام میخواستم بدونم تلویزون سامسونگ تو ایران درست میشه باتشکر

 27. سیامک :

  من از کدام فروشگاه خرید کنم که با قیمتهای شما یکسان باشه ؟ چون قیمت مدلهای مد نظر من تو جمهوری با قیمتهای شما فرق داره.

 28. مهدی :

  قیمتها خیلی خوبن اما من ماهی ۵۳۰ حقوق میگیرم خخخخخخخخخ

 29. علی :

  سلام باتشکر خواستم ببینم خدمات پس ازفروش کدام محصول توایران بهتره

 30. hossein darvishi :

  خوبه ولی قیمتاشو بروز کنید.

 31. محمد :

  سلام بسیار عالی بود

 32. حسین عجمی :

  خوبه ولی کاش قیمت هارو بروز کنین

 33. MOHSEN :

  با سلام
  برای خرید با همین نرخ باید به کجا مراجعه کنیم …
  باتشکر

 34. haidar :

  به نظرم خوبه اما بعنوان یه پیشنهاد در کنار قیمتها مشخصات وکارایی کالا هم ذکر کنید چون با دیدن مشخصات بهتره میشه انتخاب کرد ممنون

 35. مهدی :

  یکی پول بده منم بخرم

 36. زهرا :

  ممنون خیلی عالی بود وقیمتها بسیار دقیق.متشکر از سایت خوبتون

 37. رضا یخچال :

  قیمتها بد نیست.من بول ندارم

 38. مرادپور محمد :

  سلام
  عالی هست

 39. عموئي :

  کاش قیمت همه لوازم خانگی رو بذارید مرسی

 40. عموئي :

  خیلی خیلی ممنون عالی بود و به درد بخور

 41. آزاد :

  با سلام خدمته تمامی هموطنان عزیز بنده قادرم تلویزیونهای بالا را خیلی پایینتر ارایه نمایم
  ۰۹۳۴۷۶۸۱۷۰۸ و ۰۹۳۰۵۱۲۳۵۲۰

 42. نادر :

  سلام قیمت ها به روزه؟

 43. مجید :

  قیمت سونی W670 رواگه مقدوره بزارین تولیست قیمتها متشکرم

 44. ابوالفضل :

  سلام
  یک ماه است میخوام ال ای دی سه بعدی هوشمند بخرم موندم کدوم مارک بخرم.راستش مغزم قفل کرده.خواهش میکنم راهنماییم کنین.در انتخاب خیلی وسواسم. اگه ممکنه یه سایت معتبر برای خرید هم معرفی کنید
  ممنون از شما عزیزان

 45. mohamad :

  سامسونگ از هرلحاظ بهتره

 46. عرفان :

  ابا تلویزیون سونی خوبه یا ال چی خواهشن بگید موندیم بین این دو

 47. مهتاب :

  هرکی فروشگاه با انصاف برای خرید تلویزیون ال ای دی سونی تو تهران سراغ داره معرفی کنه. مرسی

 48. محمد :

  ممنون از اطلاع رسانی تون

 49. علی :

  خیلی عالیه فقط یه سری اطلاعات تکمیلی مثل مشخصات و خرید اضافه کنید ممنون میشم

 50. فرشاد :

  سلام جرا قیمتهای نمایندکیها با نرخهای اعلام شده متفاوت؟

 51. عباس :

  خیلی ممنون ازاینکه این اطلاعات رادراختیار مردم قرار میدهید. موفق وپیروزباشید

 52. فرشته :

  قیمت ال ای دی معمولی ال جی سایز ۵۰

 53. یهلول :

  متاسفانه برند معروف مشهور پر فروش پر طرفدار و ارزان قیمت برند مارشال الکترونیک که به علت رقابت با یرندهای ال جی سامسونگ در بازار طرفدار زیادی دارد و انواع سایزها ۲۴ ایتچ ۳۲ ۳۶ ۴۲ ۴۷ ۵۱ اینچ لا قیمت های باورنکردنی ال ای دی تری دی هوشمند و با نصف قیمت دیگر برندها رقابت میکند منعکس تمیشود شماره تماس شرکت فروش ۳۳۱۳۶۵۱۷ ۳۳۱۳۶۵۱۸ و سایت شرکت مارشال

 54. سارا :

  سلام
  چرا در جدول سونی LCD , LED آن مشخص نیست ؟

 55. م :

  سلام میشه خرید اینترنتی داشته باشیم. اگر بخواهیم سفارش دهیم چه کار باید انجام داد. متشکر

 56. سعید آریا :

  لطف کنید قیمتها را با حداقل وحداکثر بزنید بطور مثال
  بانه…تومان تهران….تومان

 57. ArAs :

  سلام و خسته نباشید!
  کاش ویژگی های مدل های مختلف رو هم میذاشتید تا راحت تر بشه .
  بازم سپاس از سایتتون!

 58. mehdi :

  لطفا شماره تماس بزارید برای خرید

 59. علی :

  سلام تشکر از زحمات شما

 60. مهندس رضا عظیمى زاده :

  سلام خیلى خوب بود ولى بهتر بود که قیمت هاى بیشترى میزاشتید

 61. ترنم :

  سلام قیمت تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۲اینچ مدل ۵۴۰چنده؟با تشکر

 62. احمد شاکرمی :

  با سلام
  لطفا قیمت LEDدوو رو هم بزنید
  سپاس.

 63. kam :

  از اطلاع رسانی خوبتان ممنون ولی به روز رسانی شما زیاد هم به روز نیست مال یک ماه قبله

 64. علی :

  سلام چرا قیمتها ی نمایندگیها با نرخهای اعلام شده متفاوت است?

 65. حسین :

  ممنون

 66. reza abhari :

  سلام برای خرید محصولات شماره تماس لازم داریم ایا امکاتش هست؟

 67. راضیه :

  قیمت های اینجا با بازار خیلی تفاوت داره

 68. حمید-ی :

  با تشکر از شما
  ای کاش گزینه برای خرید هم می گذاشتین . با تشکر

 69. ابوالفضل :

  سلام : چرا قیمت های مارک سونی را در بالاترجدول نزدی همه میدونند که مارک سونی از همه نظر بالاتر از مارکهایدیگر هست اولین خاصیت tvکفیت تصویراست که سونی حرف اول را میزند

  • سامورایی :

   اینطور نیست

  • نام شما... :

   بهترین کیفیت تصویر فقط LG

   • ع :

    اشتباه می کنی عزیزم.بهترین کیفیت تلویزیون به نظر اکثریت کارشناسان SONY W904 است. این تلویزیون در دو ساسز ۵۵ و ۴۶ اینچ موجود است. وضوح و شفافیت تصویر این تلویزیون خیره کننده و باور نکردنی است. این تلویزیون بصورت قاچاق وارد ایران می شود و در بازارچه مرزی بانه موجود است.

 70. اباصلت جعفری :

  متشکرم از اطلاع رسانی شما. لطفا اگه ممکنه درموردTVهای رسیور دار توضیح دهید

 71. حسین :

  با سلام و خسته نباشید؛ چرا قیمت تلویزیونهای با سایز کوچکتر از ۴۰ اینچ سامسونگ را نمی گذارید؟

 72. حسین :

  با سلام، آیا سامسونگ تلویزیون ۳۲ یا ۳۷ اینچ ندارد؟ فکر کنم بهتر باشد قیمت یک یا دو نوع از این تلویزیونها آورده شود.

  • بیتا :

   آیا سامسونگ ال ای دی ۳۷ اینچ دارد؟

 73. فوری :

  قیمت روز led 43 اینچ

 74. رضا :

  به نظر من خیلی گرانست .کمی بازاریان انصاف به خرج بدهند و هوای مردم را داشته باشند.

 75. سانترال :

  سلام. ممنون از اطلاع رسانیتون به ما هم سر بزنید:
  paytakht-panasonic.com
  سانترال

 76. نام شما... :

  قیمت ها متاسفانه بالاست

 77. تلويزيون ledبدون سه بعدي :

  خیلی عالی

 78. جعفر :

  عالی بود

 79. امیرامینیان :

  برای اولین بار از این سایت بازدید کردم .بسیارجالب است.

 80. حسابدار :

  سلام چقدر خوبه افزایش وکاهش قیمت را اعلام فرمائید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X