کنفدراسیون کارفرمایان اسپانیا از دولت خواست تا اصلاحات جدی انجام دهد

بنا بر گزارش ایرنا ، ‘آرتورو فرناندز’ نایب رئیس کنفدراسیون کارفرمایان اسپانیا روز پنجشنبه در مصاحبه ای مطبوعاتی تصریح کرد که وضعیت بسیار سخت و دشواراسپانیا با کاهش بسیاری ازامتیازات وشادی هایی‌ که قبلا وجودداشت ، تغییر و بهبود می‌ یابد .

وی معتقد است که باید اصلاحات واقدامات ریاضتی را افزایش داد و در این راستا به تعطیل کردن یا فروختن شرکت های دولتی ، ریاضت های انقباضی اقتصادی بیشتر وساماندهی حساب های مالی‌ و کنترل ایالت ها دست زد زیرا اسپانیا خرج بیش از حد داشته واین نیز عواقب ولخرجی ها می‌ باشد .

وی در این مورد که آیا اسپانیا درآستانه نجات مالی‌ قرار دارد خاطرنشان کرد که برخی‌ از روزها به نظر می‌ آید که اسپانیا نیاز به نجات مالی‌ دارد و روز بعد وضعیت بهبود یافته وازاین تهدید دور می‌ شود .

دراین رابطه وی ادامه داد : اسپانیا در وضعیت دشوار و حادی قرار دارد و در هر زمان می‌ تواند موردی که خواهان آن نیستیم رخ دهد .

فرناندز افزود : اقتصاد اسپانیا به امری هدایت شده تبدیل شده است و برخی‌ از کشورهای اروپا موجب می‌ شوند که فشارها بر روی اسپانیا افزایش و تشدید یابد وبه دین دلیل لازم است که دولت اسپانیا نخستین گام را برداشته و با احزاب اوپوزیسیون ، شرکت داران و سندیکاها توافق بزرگی‌ را امضاء کند زیرا مردم اسپانیا خواهان آن هستند .

اروپام **۱۲۳۴**۵۳۶

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۸۴۹۷


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *