استفاده از محصولات پارس خودرو در اجلاس غیر متعهدها

فارس به نقل از روابط عمومی پارس خودرو نوشت – امیر حسن امیری دبیر پروژه ترابری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در گروه سایپا گفت: با توجه به حساسیت این اجلاس و نقش آن در عرصه بین المللی، مسئولیت ترابری آن به شرکت پارس خودرو از گروه خودروسازی سایپا واگذار شده است.

مدیر بازاریابی و پیشبرد فروش برند محصولات شرکای تجاری گروه خودروسازی سایپا، بر اهمیت برگزاری موفقیت آمیز شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در ایران تاکید کرد و اظهار داشت: پارس خودرو به عنوان نخستین خودروسازی کشور در این پروژه بزرگ ملی مشارکت دارد.

به گفته امیری، پس از تصمیم گیری در این خصوص که شرکت پارس خودرو تامین کننده بخش عمده ای از خودروهای مورد نیاز اجلاس خواهد بود، پروژه ای تعریف شد که مدیریت آن به مدیرعامل پارس خودرو واگذار شد و هدف نهایی این پروژه تامین خودروهای مورد نیاز اجلاس و تحویل آن در تاریخ مقرر به نهاد ریاست جمهوری بود که برای رسیدن به این منظور پنج کمیته و یک دبیرخانه با نظارت مدیر پروژه در سطح گروه خودروسازی سایپا تشکیل شد.

دبیر پروژه ترابری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در گروه خودروسازی سایپا در خصوص چگونگی تعیین خودروهای ناوگان حمل و نقل اجلاس، خاطرنشان کرد: در جلساتی که با نهاد ریاست جمهوری برگزار شد نیازمندی نهاد و پتانسیل های شرکت پارس خودرو در تامین خودروها بررسی و در نهایت سه خودروی تیانا، ماکسیما و مگان برای تامین ناوگان حمل و نقل اجلاس انتخاب شد.


دنیای خودرو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *