بهرمندی از اعمال دیگران

ایـن عمل هم به حساب خود او نوشته مى شود و هم به حساب آن فرد، علاوه بر این ثوابى هم به عنوان صله رحم به او مى دهند.

به گزارش مجله شبانه ممتاز نیوز، وبلاگ شهر رمضان در آخرین یادداشت خود آورده است:

و در کـافـى بـه سـنـد خـود از اسـحـاق بن عمار از امام ابوابراهیم موسى بن جعفر (علیه السـلام ) روایـت کـرده کـه گـفت : از آن جناب از شخصى پرسیدم که حج و عمره اش را یا بـعـضـى از طـوافهایش را به نیت بعضى از افراد خاندانش انجام مى دهد، در حالى که آن فرد از او غایب است و در شهرى دیگر قرار دارد، مى گوید: این را هم پرسیدم که : در این فـرض آیـا از ثـواب عـمـل خـودش چـیـزى کـم مـى شـود یـا نـه ؟ فـرمـود: ایـن عمل هم به حساب خود او نوشته مى شود و هم به حساب آن فرد، علاوه بر این ثوابى هم به عنوان صله رحم به او مى دهند.

پرسیدم : در صورتى که آن فرد از دنیا رفته بود، آیـا ایـن ثـواب بـه حـسـاب او مـلحـق مـى شـود؟ فـرمـود: آرى حـتـى اگـر مـشـمـول غـضـب خـدا بـاشـد بـه خـاطـر ایـن عـمـلى کـه تـو بـه نـیـت وى انـجـام داده اى مـشـمـول مـغـفـرت خـدا مـى گـردد، و اگـر در مـضـیـقـه بـاشـد بـه خـاطـر ایـن عـمـل گـشـایـش مـیـیـابـد، پـرسیدم : آیا آن فرد در آنجایى که هست متوجه مى شود که این ثوابى که به نامه عمل او ملحق شد از ناحیه چه کسى است ؟ فرمود: آرى . پرسیدم : اگر آن فـرد نـاصـبـى یـعـنـى دشـمـن عـلى (عـلیـه السـلام ) بـاشـد ایـن عمل سودى به حالش دارد یا خیر؟ فرمود: بلى ، باعث تخفیف او مى شود.

مـؤ لف : مـورد روایـت هدیه دادن ثواب عمل است ، نه عملى که به نیابت از طرف میت انجام مى شود.

و در همان کتاب به سند خود از عبداللّه بن سنان از امام صادق (علیه السلام ) روایت کرده کـه گـفـت : رسـول خـدا (صـلى الله عـلیـه و آله وسـلم ) فـرمـود: خـداى عـزوجـل بـه آن فـرشـته اى که مؤ کل بر هر مؤ من است دستور مى دهد اگر آن مؤ من مریض شـود آنـچـه در حـال سـلامـتـى انـجـام مـى داد و فـعـلا بـه خـاطـر بـیـمـارى از آن عـمـل خـیـر بـازمـانـده بـرایش بنویس ، براى این که این منم که او را در پناه و وثاق خود قرار داده ام .

و در خـصـال از امـام صـادق (عـلیـه السـلام ) روایـت آورده که فرمود: انسان بعد از مردنش دیـگـر هـیچ اجر و ثوابى دنبالش نمى آید، مگر از چند راه : یکى که در زندگیش صدقه اى پایدار تاسیس کرده باشد که تا روز قیامت ثواب آن عاید وى مى شود. دوم صدقه اى که به صورت وقفت در آورده باشد دیگر ورثه اش آن را به ارث نبرند.

سـوم سـنـت هـدایـتـى کـه بـاب کـرده بـاشـد و بـعـد از مـرگـش مـردم بـه آن سـنـت عـمـل کـنـنـد و راه درسـت را بروند. و چهارم فرزند صالحى که بعد از مردن خود او براى پدر استغفار کند.

مـؤ لف : ایـن سه روایت – که البته در این معنا روایات بسیار زیاد دیگرى نیز از ائمه اهـل بیت (علیهم السلام ) هست – در حقیقت ، سعى در آیه شریفه (و ان لیس للانسان الا ما سعى ) را توسعه مى دهد، که قبلا هم به آن اشاره کردیم

منبع: تفسیر المیزان، ج ۱۹، در ذیل تفسیر سوره نجم آیات ۳۳-۶۲


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *