بی کیفیتی در برنج های وارداتی موج می زند

کیفیت ارقام پرمحصول برنج بسیار بیشتر از برنج های وارداتی است.

مومنی رئیس تحقیقات برنج شمال مازندران در گفتگو با خبرنگار اقتصادیممتازنیوز، گفت: ارقام پرمحصول ایرانی بهتر از برنج های وارداتی است و باید فرهنگسازی صورت گیرد تا مردم از برنج های وارداتی استفاده نکنند.

وی افزود: طعم و کیفیت ارقام پرمحصول بسیار بالا است ولی برنج های وارداتی به دلیل عدم شرایط نگهداری و باقی ماندن مقداری سم  از کیفیت بسیار پائینی برخوردار هستند.

مومنی اضافه کرد: یکی از دلایل افزایش متقاضی برنج های وارداتی قیمت آن است ولی هیچ کیفیتی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کیفیت ارقام پرمحصول از نظر طعم، کمتر از ارقام بومی است ولی کیفیت آن از برنج های وارداتی بیشتر است./عب


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.