بیمارستان های متخلف برای دریافت تعرفه اضافه تذکر گرفته اند

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز به نقل از ممتاز نیوز در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،
ممتاز نیوز :  به بیمارستان هایی که بالاتر از تعرفه مصوب از بیماران پول دریافت می نمایند تذکر داده شده است.سیدرمضان محسن پور معاون پارلمانی وزیر بهداشت با بیان این مطلب به خراسان گفت: اخیراً به سبب افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تجهیزات و… بعضی از بیمارستان های خصوصی اقدام به دریافت تعرفه های بالاتر از تعرفه مصوب از بیماران نموده اند که در سرکشی هایی که توسط گروه بازرسی بیمارستان ها صورت گرفته، به این بیمارستان های متخلف تذکر داده شده است.

وی افزود: اگر بیمارستان هایی که تذکر دریافت نموده اند همچنان به تخلف خود ادامه دهند با تعطیلی و سلب مجوز روبه رو می شوند.در همین زمینه مدیرکل نظارت بر درمان و اعتبار بخش وزارت بهداشت نیز به ایسنا گفت: بیمارستان ها حق ندارند به بهانه گرانی بها اضافی از بیمار دریافت نمایند.دکتر سجاد رضوی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی ازجمله بیمارستان ها گفت: به هیچ عنوان زیرمیزی را قبول نداریم و شکایت هایی را که در این زمینه انجام می گردد پیگیری می کنیم.

منبع: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *