تصویری/دانشمندان ژاپنی موفق به تولید یک کبد کوچک ازطریق سلولها ی بنیادین شده اند

تهران /واحد مرکزی خبر / علمی //۴/۲
۰۰:۰۰:۰۰٫۰۰
دانشمندان علوم پزشکی دانشگاه یوکوهاما در ژاپن موفق به تولید یک کبد کوچک از طریق سلولهای بنیادین شده اند.
به گزار ش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر کبد تولید شده تنها پنج میلیمتر طول دارد .
این دانشمندان ابتدا سلولهای بنیادین با قابلیت تکثیر را برداشته و سپس ان را با سلولهائی که بخشهائی از وریدهای خونین را تشکیل می دهند و سایر بافتهای حیاتی مخلوط کرده وانگاه ان را به موش پیوند می زنند.
این دانشمندان می گویند سلولهای دستکاری شده انها به شکل توده های سه بعدی درامدند که به گفته انها نشان دهند مراحل اولیه تولید کبد است .
این د انشمندان اضافه کردند تا زمانی که کبد تولیدی در ازمایشگاه به تواند کارکرد کبد انسان را داشته باشد راه درازی مانده است .
دانشمندان ژاپنی امیدوارندکه ظرف یک دهه قادربه استفاده از سلولهای خود بیمار برای تولید یک کبد جدید شوند .
این دانشمندان گفته اند در حال حاضر درجهان به اندازه کافی اعضای بدن وجود ندارد درصوریتکه انها قادربه تولید اعضای بدن به این روش شوند انگاه می توان بیماران زیادی را نجات داد که به دلیل نبود اعضای بدن جان خود را ازدست می دهند.

IRIBNews RSS ScientificNews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *