جدید ترین قیمت روز انواع تبلت در بازار ایران

[ hana-code-insert ] 'price' is not found

Samsung

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Samsung NOTE3 N8000 ۱۶ ۱۰٫۱ call
Samsung TAB3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۳۲,۵۶۸
Samsung NOTE3 N8020 ۱۶ ۱۰٫۱ call
Samsung NOTE3 P601 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۵۴,۲۳۶
Samsung TAB3 T211 ۱۶ ۷ ۹۰۶,۱۹۴
Samsung TAB3 T311 ۱۶ ۸ ۱,۰۱۵,۳۷۴
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 ۱۶ ۸ ۸۵۰,۰۰۰
Samsung NOTE3 N8020 ۱۶ ۱۰٫۱ call
Tablet Samsung NOTE3 N5120 ۱۶ ۸ ۱,۲۶۵,۰۰۴
Samsung TAB3 T211 ۸ ۷ call
SamsungNOTE3P605 ۱۶ ۱۰٫۱ call
Samsung TAB3 T111 ۸ ۷ ۶۲۲,۳۲۶
SamsungNOTE3N5100 ۱۶ ۸ ۱,۱۷۸,۵۰۸
Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 ۳۲ ۱۰ ۱,۷۹۴,۷۹۲
Samsung Galaxy Note 2014 – P601 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۷۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 2014 – P601 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 ۱۶ ۷ ۹۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211 ۸ ۷ ۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note N8000 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۳۵۵,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۴۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100 ۱۶ ۸٫۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110 ۱۶ ۸ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۸ ۷٫۰ ۷۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200 ۱۶ ۷٫۰ ۹۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Tablet Samsung TAB4 T331 ۱۶ ۸ call
Tablet Samsung TAB4 T53 ۱۶ ۱۰ call
Galaxy Tab 2 P3100 ۸ ۷٫۰ ۸۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۱۶ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3100 ۳۲ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3110 ۸ ۷٫۰
Galaxy Tab 2 P5100 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab 2 P5100 ۳۲ ۱۰٫۱
ATIV Smart PC 500T ۶۴ ۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US ۶۴ ۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800 ۱۶ ۷٫۷
Galaxy Tab P6800 ۳۲ ۷٫۷
Galaxy Tab P7500 ۱۶ ۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500 ۳۲ ۱۰٫۱

Apple

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۲۳۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۲۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۸۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۳۲ ۹٫۷ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g ۶۴ ۹٫۷ ۲,۶۲۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۳۲ ۹٫۷ ۱,۸۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air ۶۴ ۹٫۷ ۲,۱۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷ ۱,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷ ۱,۷۸۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷ ۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷ ۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷ ۲,۲۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷ ۲,۵۶۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۲۸ ۹٫۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۱۶ ۷٫۹ ۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۳۲ ۷٫۹ ۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi ۶۴ ۷٫۹ ۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۱۶ ۷٫۹ ۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۳۲ ۷٫۹ ۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G ۶۴ ۷٫۹ ۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۱۶ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۶۴ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۳۲ ۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G ۱۶ ۹٫۷

Asus

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Asus MEMO 102 ۸ ۱۰٫۱ ۸۷۵,۵۰۰
Tablet Asus T-100T ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۹۸۹,۴۰۸
Asus Fone pad ME372 ۸ ۷ ۷۷۲,۵۰۰
Asus Fone pad ME372 ۸ ۷ ۸۰۲,۴۷۳
AsusFonePadFE170 ۸ ۷ ۴۹۱,۳۱۰
AsusMemopadMe173V ۱۶ ۷ call
Asus T-100T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۳۲,۶۵۶
Asus MEMO 10 102 ۸ ۱۰٫۱ ۸۹۵,۲۷۶
Asus Padfone mini 2 ۱۶ ۷ ۱,۳۰۸,۲۵۲
Asus FPad ME175 CG ۸ ۷ ۶۵۵,۰۸۰
Asus padfone infi 2 ۳۲ ۱۰٫۱ call
Asus Fone Note 6 ۱۶ ۶ ۱,۰۸۱,۲۰۰
Asus NEXUS 7 2012 ۳۲ ۷ ۸۷۳,۴۴۰
Asus MemoP ME175KJ ۴ ۷ ۷۷۷,۶۵۰
Memo Pad HD7 ۱۶ ۷٫۰ ۵۲۰,۰۰۰
Asus MEMO ME180 ۱۶ ۸ ۸۵۱,۶۰۴
Fonepad ME371 ۸ ۷٫۰
Fonepad ME371 ۱۶ ۷٫۰
Fonepad ME371 ۳۲ ۷٫۰
Google Nexus 7 ۸ ۷
Google Nexus 7 ۱۶ ۷
Google Nexus 7 ۳۲ ۷ ۶۶۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G ۳۲ ۷
Memo Pad ME172V ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V ۱۶ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۸۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۹۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T ۶۴ ۱۰٫۱ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300 ۱۲۸ ۱۳٫۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121 ۶۴ ۱۲٫۱ ۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL ۶۴ ۱۰٫۱ ۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C ۶۴ ۱۱٫۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Innovel I971W ۱۶ ۹٫۰ ۸۵۰,۰۰۰
Innovel I972S ۸ ۹٫۷ ۸۶۰,۰۰۰
Innovel I801B ۸ ۸٫۰ ۶۵۰,۰۰۰
Innovel i703W ۸ ۷٫۰ ۴۵۵,۰۰۰
Innovel i702B ۴ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
Innovel I701S ۴ ۷٫۰ ۳۶۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
WindPad 110W 3G ۸ ۱۰٫۱ ۱,۳۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy ۸ ۷٫۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
WindPad Enjoy 10 plus ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron ۸ ۷٫۰ ۵۴۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD ۸ ۸٫۰ ۷۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10 ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium ۴ ۷٫۰ ۳۴۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium ۴ ۴٫۳ ۲۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black ۴ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162 ۲ ۶٫۰ ۶۶۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Archos 80 G9 ۲۵۰ ۸ ۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۸ ۸ ۸۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9 ۱۶ ۸ ۷۶۰,۰۰۰
Archos 101 XS ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۲۵۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
۸ ۷
T7s 3G ۱۶ ۷٫۰ ۹۵۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G ۴ ۹٫۱ ۸۱۰,۰۰۰
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G ۸ ۷٫۰ ۹۷۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu ۸ ۱۰٫۱ ۹۵۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
P700 3G ۸ ۷٫۰ ۵۷۹,۰۰۰
T7 Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۵۸۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۵,۰۰۰
T10 3G New ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۲۵,۰۰۰
Rock X ۱۶ ۸٫۰ ۷۱۹,۰۰۰
Cute X ۷ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰
Play X ۱۶ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Hold X ۸ ۷٫۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G ۸ ۷ ۵۳۵,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۶۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ME-702 ۸ ۷٫۰ ۲۳۵,۰۰۰
ME-700B ۴ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
ME-700A ۴ ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Axpad 7I02 ۸ ۷٫۰ ۴۶۰,۰۰۰
Axpad V1 ۸ ۷٫۰ ۳۵۰,۰۰۰
Axpad 8P01 ۸ ۸٫۰ ۶۵۵,۰۰۰

Dimo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Dimo 500 ۴ ۷ ۱۶۵,۰۰۰
Dimo 900 Plus ۸ ۹٫۷ ۹۰۰,۰۰۰
DIMO 900 ۸ ۹٫۷ ۶۲۰,۰۰۰
DIMO 700 ۴ ۷٫۰ ۱۹۰,۰۰۰

Huawei

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G ۸ ۱۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۸ ۱۰٫۱ ۱,۰۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock ۱۶ ۱۰٫۱
MediaPad 7 Vogue 3G ۸ ۷٫۰ ۶۸۰,۰۰۰
Keyboard Dock ۲۷۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite ۸ ۷٫۰ ۵۵۵,۰۰۰
MediaPad 10 Link ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۰۰,۰۰۰
Huawei MediaPad X1 7.0 ۱۶ ۷ ۱,۰۲۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
ViewBook 730 ۸ ۷٫۰
ViewPad 97a K1 ۱۶ ۹٫۷
۸ ۷
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G ۱۰
Viewpad 70N Pro ۱۶ ۷٫۰ ۴۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰
Ideapad A3000 ۱۶ ۷ ۵۵۹,۰۰۰
Tablet PC VB737 ۸ ۷٫۰
VB100a Pro ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71 ۸ ۷٫۰ ۴۳۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۳۲ ۱۰٫۱
VB737 ۸ ۷٫۰ ۷۲۰,۰۰۰
ViewPad 10 ۱۶ ۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi ۱۰

Microsoft

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Surface RT ۱۶ ۱۰٫۶ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Surface RT ۳۲ ۱۰٫۶ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۳۲ ۱۰٫۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard ۶۴ ۱۰٫۶ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface Pro ۱۲۸ ۱۰٫۶ ۴,۲۲۰,۰۰۰
Surface Pro ۶۴ ۱۰٫۶ ۴,۰۵۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
GSP-X8 ۸ ۸٫۰ ۵۴۰,۰۰۰
GSP-X7 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus ۱۶ ۸٫۰ ۷۷۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Alfar 780 ۸ ۷٫۰ ۳۶۹,۰۰۰
Alfar 706 ۸ ۷٫۰ ۶۵۵,۰۰۰
Alfar Pad 902 ۸ ۹٫۷

Xpad

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
XPAD X801 Wi-Fi + 3G ۸ ۸٫۰
XPAD X1010 Wi-Fi ۸ ۱۰
XPAD X722 Wi-Fi ۴ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰
XPAD Mini Wi-Fi ۸ ۷٫۸ ۵۷۹,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
MultiPad 10.1 Ultimate Duo ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۸۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۱۰۰,۰۰۰
MultiPad 8.0 Pro Duo ۸ ۸٫۰ ۷۸۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G ۸ ۸٫۰ ۷۸۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus ۴ ۷٫۰ ۴۵۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo ۱۶ ۷٫۰ ۷۱۰,۰۰۰

Amazon

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Kindle Keyboard ۴ ۶
Kindle Keyboard 3G ۴ ۶
Kindle Fire HD ۱۶ ۸٫۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۸٫۹ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD ۳۲ ۷٫۰
Kindle Fire ۸ ۷٫۰ ۶۴۰,۰۰۰
Kindle ۲ ۶
Kindle Touch ۴ ۶
Kindle Touch 3G ۴ ۶

Lenovo

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Ideapad A1000-T ۴ ۷٫۰ ۴۲۰,۰۰۰
Ideapad K1 ۶۴ ۱۰٫۱
Ideapad K1 ۳۲ ۱۰٫۱
Tablet Lenovo A1000 ۷ ۸ call
Ideapad K1 ۱۶ ۱۰٫۱
Lenovo YOGA B6000 ۱۶ ۱۰ ۹۵۵,۳۲۵
Ideapad A1 ۱۶ ۷٫۰ ۷۵۰,۰۰۰
Lenovo ideapad S5000 ۱۶ ۷ ۷۰۹,۶۷۰
Ideapad A2107A ۴ ۷٫۰
Lenovo ideapad A3300 ۸ ۷ ۴۵۸,۵۵۶
Ideapad A2107A ۸ ۷٫۰
Lenovo A3500 ۱۶ ۷ ۶۰۵,۹۴۹
Ideapad A2107A ۱۶ ۷٫۰ ۵۵۰,۰۰۰
Tablet Lenovo YOGA B8000 ۸ ۱۰ ۱,۰۴۸,۱۲۸
LenovoideapadA3000 ۱۶ ۷ ۶۷۶,۹۱۶
Lenovo ideapad S6000 ۱۶ ۱۰ ۹۲۲,۵۷۱
Ideapad S2109A ۸ ۹٫۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰

Acer

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200 ۱۶ ۱۰٫۱ ۹۳۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71 ۸ ۷٫۰ ۶۳۹,۰۰۰
Iconia W510 ۳۲ ۱۰٫۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Iconia W510 ۱۲۸ ۱۰٫۱ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Iconia W700P ۱۲۸ ۱۱٫۶ ۳,۴۹۰,۰۰۰

Other Tablets

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
COBY MID7035 ۴ ۷٫۰ ۲۸۰,۰۰۰
COBY MID9741 ۸ ۹٫۷ ۷۰۰,۰۰۰
vodafone smart tab S7 3G ۴ ۷٫۰ ۳۵۹,۰۰۰
SmartTouch Life ۴ ۷٫۰ ۲۹۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB ۱۶ ۷٫۰ ۷۲۵,۰۰۰
MID M715AS ۴ ۷٫۰ ۵۱۰,۰۰۰
GLX Tab Jet ۴ ۷٫۰ ۵۰۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB ۸ ۷٫۰ ۶۱۰,۰۰۰
Dell Streak 7 ۱۶ ۷٫۰ ۶۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550 ۶۲ ۱۰٫۱ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532 ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۳۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616 ۱۶ ۱۰٫۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3 ۸ ۷٫۰ ۴۱۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3 ۸ ۷٫۰ ۴۰۰,۰۰۰
Daya A300 ۸ ۷٫۰ ۴۱۵,۰۰۰
HTC Jetstream ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Sony P ۳۲ ۵٫۵
Xperia Tablet S 3G ۱۶ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet S 3G ۶۴ ۹٫۴
Xperia Z2 tablet ۱۶ ۱۰٫۱ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۶۴ ۹٫۴
Xperia Tablet S ۳۲ ۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB ۳۲ ۱۰٫۱ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S ۱۶ ۹٫۴ ۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۶ ۱۰٫۱

Ainol

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Numy 3G ۸ ۷٫۰ ۶۰۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۲۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi ۱۶ ۱۰٫۱ ۸۳۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi ۱۶ ۸ ۶۴۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi ۱۶ ۷ ۴۴۹,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi ۱۶ ۸ ۷۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi ۸ ۷ ۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi ۸ ۷ ۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Mars Wi-Fi ۸ ۷٫۰ ۳۰۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi ۱۶ ۷
NOVO7 Aurora Wi-Fi ۸ ۷
Novo9 Spark Wi-Fi ۱۶ ۹ ۹۲۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi ۱۶ ۷
Novo 7 Advanced II ۸ ۷
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi ۱۶ ۷

WinTouch

مدل تبلت حافظه داخلی ( گیگابایت ) صفحه نمایش ( اینچ ) قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB ۴ ۷٫۰ ۲۳۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi ۱۶ ۹٫۷ ۶۲۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G ۴ ۷٫۰ ۳۱۵,۰۰۰

 

تا این لحظه ۹۵نظر ثبت شده
 1. Dan:

  سلام.من یه تبلت سامسونگ Note8 دارم هاردش سوخته.نمایندگی هم گفتن هارد اصلیش پیدانمیشه.کسی میتونه راهنماییم کنه که چیکارکنم؟
  با همین وضعیت میتونم بفروشمش؟؟؟

 2. کانی:

  سلام خوبین من یک تبلت سامسونگ آندروید دارم خودکار نداره اخه فکر میکنم داشته باشه میشه راهنمایی کنید

 3. ا:

  ریدن توی تبلت

 4. امیررضا فخرانی:

  میرینمم توی تبلت گوشی لممسی بهتر

 5. امیررضا فخرانی:

  تبلت ایران خیلی خوب است (واقع شما خابید یااینکه کلاه
  بردار قیمتهای خیلی بالا

 6. جواد:

  واقع شما خوابید یا اینکه کلاه بردار قیمتها خیلی بالا

  • امیررضا فخرانی:

   تبلت های ایران زود خراب میشوند

 7. نازی:

  بسیار ارزان است

 8. نازی:

  هههههه فکر کنم جوک نوشتی مگه نه؟
  قیمتاشا از خودت در آوردی جناااب؟؟؟؟

  • مديرسايت:

   هوهوهو پس چی که فکرکردی وقتمو میزارم برای اینا

   • امیررضا فخرانی:

    ldvdkl j,d jfgj

 9. ناشناس:

  سلام.فقط این سوال رادارم آیاروزی می شد ماهم تبلت دار بشیم

  • اتیسا:

   آره می شه

  • بهرام:

   آره عزیزم مطمئن باش میشی

 10. نام شما...:

  خوب بود

 11. مهسا:

  دنبال یک تبلت هستم که قیمتش تا حدود هفتصدتومان اینا باشه(البته کمتر هم باشه خیلی بهتره).فقط هم برام مهمه که صفحه اش بزرگ باشه و دوربین تقریبا خوبی داشته باشه.خیلی عجله دارم برا خرید وتقریبا اصلا باتیلت ها اشنایی ندارم
  لطفا هرکس نظرمو میبینه درصورت امکان جواب بده

  • فرهاد:

   مهسا خانم سلام من به شما پیشنهاد میکنم یه تبلت Lenovo A3500 – HV بخرین هم ارزونه هم دوربینش ۵ مگ واقعیه خیلی خوبه در ضمن آندرویدش ۴٫۲٫۲ هست با امکان بالا بردن آندروید — و دارای ۱۶ گیگ حافظه داخلی هست و ۱۶ گیگ هم کارت حافظه میخوره من خودم دارم الان دو ماهه دستمه اصلا مشکلی نداشته- خیلی هم خوشگله

   Lenovo A3500 – HV

   • فرهاد:

    ببخشید قیمتش هم دوماه پیش ۶۰۰ هزار تومن بود خیلی هم ارزون

  • محمد:

   مهساخانم همون تبلت لینوو که آقا فرهاد گفت عالیه من خودم دارم از لحاظ عکس گرفتن و فیلم از هر لحاظ با تبلت های مدل بالا و گران قیمت برا بری میکنه

 12. ترنم:

  زیر دو تومن باشه قیمتش

 13. ترنم:

  سلام یه تبلت خوب واسه دختر بچه ۱۰ ساله چیه که میخواد به عنوان دوربین عکاسی ازش استفاده کنه و انواع بازی توش داشته باشه و بعنوان گوشی هم ازش استفاده بکنه در حالیکه کیفیت عکساش عالی باشه و حافظه اش زیاد باشه ؟ ممنون میشم راهنمایی بکنین چه مزایا و محاسنی تبلتا دارن ؟

 14. کیمیا:

  هورااااااا ایکسپریازد۲ قیمتش اومد پایین قبلا ۲۴۰۰ اینا بود الان شده ۱۹۰۰ خیلی خوبههههههه ^__^ تا آخر هفته میخرمش

 15. سعیدگندمان:

  دوستان منن الان۲ماهی است که تبلت گلکسی نوت ۱۰٫۱٫۲۰۲۲خریدم روزی که خریدم فروشنده بهم گفت ۸هسته ای به نطرشما درست گفته؟

  • کیمیا:

   ۸ هسته ای چیه بابا!! ۴ هسته ای هس…

 16. عاد ل عبدالملکی:

  دوستان من جی ال ایکس خریدم ۵۰۰ هزار تومان بخدا یک ماه کار نکرد گارانتی اش هم دروغه نخرید

 17. A:

  بابا شما که انقدر نظر دادید کسی حرف شما رو گوش کرد؟
  اینا که نه گفتن cpu و ram تبلت ها چنده نه امکانات تبلت نوشتن این که به درد نمی خوره؟

 18. عسل:

  سلام.من میخوام گوشی هواوی بخرم.خوب هست آیا؟؟؟؟ چه مدلش از همه بهتره؟؟؟ (فقط گرون نباشه)

 19. تاجعلی:

  من یه تبلت دارم متاسفانه یهو خاموش شد .من این تبلت را از بازار نیگو (کل سگو)خریدم راهنمایی کنید کجای تهران تعمیرش کنم.ممنون

 20. Z:

  بابا شما دیگه کی هستین.شما دنبال کس بی مو میگردین ک نیستش.خب پول بده بهترینو بخر دنبال این تبلت های درپیتیم نرین چون ن بازی خوب اجرا میکنن و یکیم هنگ دارن مطمئن باشید سامسونگ بهترین انتخابه

 21. Bahar:

  قضیه ی این تبلت های دانش آموزی چیه ؟؟؟؟
  ۷ اینچ / ۱۹۰ تومن
  خوبه ؟؟؟!!!!!!!!!!!

 22. Iman:

  قیمتاش فرقی با قیمت هلی توی بازار نداره واقعا عالیه !!!!!!!!!!!!!!””””””!!!!!!!!!!!”””!”!!

 23. اماندا:

  بانظر علیرضا موافقم تبلت بدون شکل که فایده ای نداره .همون شکلش که ادمو وسوسه می کنه

 24. atena:

  دقیقا اونی ک میخواستم ۲میلون بودش.کسی اینجا اگ تب داره راهنماایی کنه چ مارکی ؟چ مدلی؟

 25. nahid:

  عااااااااااااااااااااااااااااالی بود خیلی بدردم خورد مرسییییییییییییی

 26. مهرداد:

  ممنون خیلی بدردم خورد

 27. ساجده:

  سلام من ی تبلت میخوام کیفیتش و… همه چیش خوب باشه با قیمت مناسب راهنماییم کنید لطفا.

 28. نگین:

  من میخوام یه تبلت با حافظه ۶۴ بخرم قیمتشم متناسب باشه چیزی در نظر دارین خبر کنید

 29. alireza:

  بدک نبود ولی تبلت بدون تصویر چه فایده ای داره؟!!!!!!!!!!!

 30. گوز:

  تبلت میخواید چیکار یه ایمیل به من بدید ادرس هم داشته باشه میام میکنمتون و میرم هر چن بار ک بخواید

  • میدم:

   من میخوام بیا به این ادرس: فرودگاه مهراباد ساختمان دوم منزل ها پلاک۳۱ حتما بیا ولی یه چیز من هنوز پرده دارم چون تازه عقد کردم

   • mohsen:

    خیییییییییییییییییییییییلی بی ادبید !!!
    فرهنگتون = ۰ !!!!!!!!
    خاک بر سرتون
    بدبخت شوهرت

    • زهرا:

     bishur…dokhtareye…akhe chi begam?
     khejalat nemikeshiiiiiiiiii?

 31. mahsa:

  با سلام تبلت پد جی ال ایکسم بزارین به تازگی اومده صفحه نمایش ۹٫۷ اینچی با حافظه ی داخلی ۳۲ گیگ قیمت:۵۵۰ تومان بهروز بهروز از نمایندگی جی ال ایکس من جت دارم قراره ۱۲ خرداد که امتحانام تموم شد glx oad بگیرم

 32. ایلیا:

  دوستان من میخوام یه تبلت فراسو بگیرم باقیمت ۶۸۰ هزار تومان خواهش میکنم راهنمایی کنید

 33. masiha:

  برای فروش هم دارید یا فقط برای سرگرمی و محض خنده این قیمت هارو زدی

 34. دادا:

  واااااااااااااااااااااااای چه قیمتهایی

 35. سحر:

  بابا چتونه بچه خواهر من رفته از سر زمین توی حراجیا یه تبلت ۸ اینچ خریده ۵۰ تومن الان یک ساله داره بهتر گوشی من کار میکنه….والا به قیمت نی که

  • فردین:

   هیچ ارزونی بی دلیل نیست !

   • مائده رحمتي:

    چرا…چرا…همه ی ارزونیادلیل دارن،من سه ماه پیش یی تبلت ۱۰اینچ ۲۹۸٫۰۰۰تومن گرفتم،ازیی ماه پیش خرابه میگن تبلت هشتاخازن نداره!موندم چه طور تایی ماه پیش کارکرده؟

 36. حسین:

  تبلتی که من می خواهم صد هزار تومان ارزان شده

 37. reza:

  مرسی خوب بود

 38. فاطمه:

  من دیگه نمیخوام…نه میخواممممممممممممممممممممممممممم!

 39. امیر:

  من‎‏ دیگه تبلت نمی خوام

 40. امیر:

  فن دیگه پبلت نمی خوام

 41. امیر:

  ;(

 42. امیر:

  عجب بدبختی

 43. سارا:

  چه گرون؟؟؟؟
  اصلا ببینید همچین قیمتی تو باار پیدا می کنید؟
  من تبلت سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ ۱۶ گیگ رو می خوام.به خدا حاضرم ۱۳۵۵ بخرم نمی فروشن.
  دلار رفته بالا.بی انصافها قیمت همین تبلت رو ظرف چند روز بردند روی ۱۴۵۰٫این قیمتها رو اگه جایی می تونم پیدا کنم راهنماییم کنید.ممنون

 44. David ft:

  سلام
  کسی هست که Surface RT رو با کیبوردش (حروف لاتین) ٢میلیون بخره؟ سه عدد نو موجود است.

  • آرمین:

   داداش حالت خوب نیستااااااااااااااا من اگه ۲ میلیون پول داشتم میرفتم باهاش زن میگرفتم خخخخخخ

  • محمد:

   قیمت چنده من میهرم

 45. عسل:

  تبلت هزار تومانی که نداریم. ولی اینجا هم ۵۰تا۱۰۰تومان گران است.

 46. ali:

  چه گییییییییییییییییییییییییرررررررررررررررررروووووووووووووووووونننننننننننننن

 47. سیندرلا:

  اوه اوه اوه اوه ادم اینارو میبینه مخش سسسسسسسسسسسوووووووووووووتتتتتتت میکشه.من مخم سوت کشید شماهم مختان سسووتت کشیدایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

 48. تربت جلسیان بی پول:

  خیله گرونه ندرم شویامان که از ما بد تر

 49. ارمین:

  مررررررررررسی

 50. تهران دارو:

  مفید بود.ممنون

 51. رایین:

  میگن گارانتی ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حقیقت داره؟؟؟؟؟

  • سیندرلا:

   شاید گارا نتی نداشته باشه.حالا میرم از بسر داییم میپرسم شاید داشته باشه

 52. حاااااااااااااااامد:

  من برم باهمون نوکیا سادم سر کنم به نفعمه

  • m@hla:

   آره وآلـــــــآ…

 53. میثم:

  ممنون از اطلاع رسانیتون

  • امیر:

   اینا فقط تاریخ رو بروز می کنن گول نخورین

 54. ناشناس:

  قیمتاش خیلی خوب بودن البته اگه تو بازارم همینجوری باشه
  دستتون درد نکنه

 55. احمد:

  بابا ولمون کن…چه خبره این همه گرووووووووووووون…والا…بی خیال

  • nima:

   وآلـــ ـآ..! مگه مجبوریـــم

 56. احمد:

  بابا ولمون کن…چه خبره این همه گرووووووووووووون…والا

 57. نام شما...:

  ای کاش تصاویرشان هم بود

 58. نیلو:

  چی بخرم که هم صفحه نمایشش ۸ اینچ کمتر نباشه هم کیفیتش عالی باشه و هنگ نکنه یعنی سرعتش بالا باشه و قیمتش هم مناسب باشه چون نمی خوام خیلی خیلی هزینه کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سامان:

   خانم شما چاییدین بااین پول بتونین همچین مدلی بخرید

  • مهسا:

   عزیزم برو ایسوس پدفون مینی بخر….همه چیزش عالی ولی قیمتش یه تومن به بالاس
   البته دقیق نمیدونم چون خودم پد فون ۲ دارم ولی اون ۱۰ اینچ هس ولی مینیش ۷ اینچه

  • شیرین:

   من به شما تبلت سامسونگ رو پیشنهاد میدم

   • Nathan:

    سامسونگ به درد نمیخوره…از ما گفتن بود

 59. ؟؟؟؟؟؟:

  salam.ma ke mikhaym az razmandegan bekhrim.shoma chetoooooor?????????
  ma ke nadarim!!!!!

 60. wwwww:

  چرا دیروز قیمت نوت ۸ یک میلیونو ۱۸۰تومن بود ولی الان!!!!!!!!!!

 61. amir:

  ای کاش تصویر هایش هم بود

 62. محبوبه خلقی:

  سلام من از قیمتهای قبل آگاهی نداشتم الان دنبال هستم تبلت بگیرم اما نمیدونم چی بردارم و نمیدونم چه مدل و مارکی بردارم و آیا قیمتش خوب هست یا اینکه نه بالاست

  • سیندرلا:

   التماس دعا برو ببین قیمتا چیه خوش باشی

  • پوریا:

   سلام
   برو لنووا بگیر a3000
   قیمتش ۱۰۰ هزار اومده پایین
   تبلت خوبیه من خیلی راضیم
   الکی پول خرج نکن
   از سایت دی جی کالا تحقیق کن

  • حنانه:

   سلام من از قیمت ها اگاهی نداشتم میخواستم تبلت بخرم نمیدونم کودوم مارکو کدوم مدلی رو بردارم داداش امیر میشه بگید قیمتش خوبه یانه

  • گیتا:

   اغا به حضرت عباس هنگیدم نخاستم ……نه موخام

 63. mohsen:

  به نظرت قیمتا منطقی هستند؟اگه گارانتیه لایف تایم هم داشته باشن ای قیمتش نیست

  • امیر:

   اینا فقط تاریخ رو بروز می کنن گول نخورید

  • امیر:

   فقط تاریخ بروز میشه گول نخورید.باور نکنید

  • دیجی:

   مرسی

  • علی:

   سلام من یه تبلت uni pad هشت اینچ برداشتم ولی هیچ قیمتی داخل اینترنت براش نزده همه میگن گرون برداشتی میشه قیمت این تبلت را هم بزنید مرسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ