جمع بندی کمیسیون معاونت برنامه ریزی؛ بودجه ریزی استراتژیک

گردآوری توسط گروه آموزش ممتازنیوز

خبرگزاری آریا- فریدون رهنما رییس کمیسیون معاونت برنامه ریزی، در شصت و هشتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مصوبات این کمیسیون را در برنامه امروز اجلاس ارائه کرد. از جمله این مصوبات بودجه ریزی استراتژیک است.
به گزارش خبرگزاری آریا،مصوبات این جلسه این کمیسیون به این شرح است:
الف: موارد مربوطبهمعاونتبرنامهریزی
    در کنار بودجه ریزی عملیاتی بودجه ریزی استراتژیک هم صورت گیرد.
    برای برخی از برنامه ها، بهتر است واحدهایی را به بعنوان پایلوت انتخاب کنیم.
    برای سال های آتی بهتر است بخشنامه بودجه، در مهلت مناسب تری برای واحدها و استان ها ارسال شود.
    شاید لازم باشد کارگروه هایی برای برنامه و بودجه در استان ها تشکیل شود.
    با توجه به پتانسیل های دانشگاه آزاد اسلامی این امکان وجود دارد تا برنامه و آئین نامه مدونی برای آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت برای نیروهای سازمان های بیرون از دانشگاه تهیه شود.
    انجام برنامه بدون داشتن نرم افزارهای درخور و کارآمد مقدور نیست. در این زمینه لازم است تا اقدامات لازم برای تهیه نرم افزارهای جامع صورت گیرد.
    موضوع سند چشم انداز دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است. لازم است تا مجددا پی گیری شود.
    آموزش های نیروی انسانی باید متناسب با نیازهای واقعی باشد. در حال حاضر تنها جنبه تکلیفی و صوری دارد. به همین جهت ضرورت دارد تا با توجه به اهمیت سرمایه انسانی، برنامه های لازم با حضور کارشناسان برای آموزش های کارکنان تدوین شود.
    در بودجه ریزی، بودجه برخی از قسمت ها افزایش قابل توجهی داشته که تامین آن نه مقدور و نه به صلاح است
    الزام هایی که در بودجه برای واحدها در نظر گرفته می شود در بسیاری از مواقع قابلیت اجرایی ندارد و دست واحدها را در برنامه ریزی می بندد و سبب هدر رفتن سرمایه و اتلاف بودجه می گردد.
    چنان چه برنامه ریزی باور همگانی در دانشگاه نشود امکان پیش برد برنامه و در نهایت دانشگاه وجود ندارد.
    رتبه بندی واحدهای دانشگاه و تعالی بخشی از ضرورت ها است.
    ارزیابی عملکرد بر پایه طرح تحول سازمانی در دانشگاه مد نظر قرار گیرد.
        بازنگری اساسی در تشکیلات ، روش و شرح مشاغل و وظایف حوزه های مختلف در اولویت قرار گیرد.
ب: دیگرحوزههایدانشگاه
    بخشنامه هایی که تهیه و ارسال می شود در بسیاری از مواقع فاقد جنبه های کارشناسی شده است. به نظر می رسد ضرورت دارد تا کارگروه های تخصصی برای این کار فعال شوند.
     در تغییراتی که در تاپ چارت دانشگاه صورت گرفته، شرح وظایف تبیین نشده است و بعضا با شرح وظایف برخی از حوزه ها در تضاد قرار دارد.
    موضوع مکانیزاسیون از اهمیت زیادی برخوردار است و هیچ برنامه منسجمی را نمی توان بدون آن انجام داد.
    در سماء باید به دانش آموزان اولویت و اهمیت بیشتری داده شود. می توان با سرمایه گذاری مناسبی برای دو دوره شش ساله امکانی را فراهم آورد تا مدارس سماء تامین کننده دانشجویان آتی دانشگاه باشند.
    باید برای نیروهای قدیمی دانشگاه که در دانشگاه فرسوده شده اند ودر شرف بازنشستگی قرار دارند تسهیلات بیشتری قائل شد ومثل دیگر ارگانها وام هایی به آنها پرداخت شود که بتوانند برای فرزندانشان تشکیل زندگی بدهند.
    امکانات و شرح وظایف معاونین هماهنگی استان ها هنوز به روشنی تعریف نشده است.
    در راستای حمایت از کارکنان دانشگاه ترتیبی داده شود تا خودشان و خانواده هایشان به صورت vip در بیمارستان های دانشگاه پذیرش و مداوا شوند.
    در خصوص تخصیص وام به کارکنان دارای مشکلات خاص تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود.
    فراهم آوردن امکانی برای چک آپ سالیانه کارکنان
    برای کارکنانی که در حین ماموریت دچار صدمه و آسیب می شوند تسهیلات خاص و ویژه اختصاص یابدو در بیمارستانهای دانشگاه به صورت ویژه پذیرش ومداوا گردند.
    بعد از بازنشستگی پرسنل (مثل بانکها) از میان فرزندان کارکنان برای جذب و به کارگیری در دانشگاه بدون آزمون استخدامی به کار گمارده شوند.
    از این پس ما شاهد باز نشستگی کارکنان دانشگاه در اکثر واحدها وسازمان مرکزی می باشیم باید برای پاداش آخر خدمت این قبیل اشخاص بودجه ای در نظر گرفته شود و در صورت موافقت ریاست عالیه دانشگاه پاداش آخر خدمت را تا۴۵روز در هر سال افزایش دهیم.


خبرگزاری ممتاز به نقل از آریا
باز نشر: پایگاه اینترنتی خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *