رسالت: اتاق فکر اصحاب فتنه در داخل به دنبال بازسازی تبهکاریهای فتنه ۸۸ هستند

*به فاصله یک هفته دو نشست از دو طیف ضد انقلاب در دو شهر گوتنبرگ و بروکسل برگزار شد . نظیر این نشست‌ها در پاریس ، لندن و واشنگتن زیاد برگزار می‌شود . طیفی از منافقین ، سلطنت طلبها و مارکسیست‌ها به علاوه اصحاب فراری جنبش به اصطلاح سبز درکنار هم می‌نشینند و بی پروا از براندازی نظام و سرنگونی انقلاب سخن می‌گویند .دستور کار جدید آنها انتخابات آینده است . آمریکاییها امیدوارند شرارت در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری را در دوره یازدهم باز تولید کنند .

* دموکراسی ، رای ، انتخابات و آزادی برای این سرویسهای امنیتی غرب کشک است . آنها از انتخابات به مثابه ” کارزار ” به دنبال براندازی هستند و لذا اپوزیسیون به عنوان پیاده نظام آنها باید دراین کارزار نقش آفرینی کند . مشکل سرویسها تنوع و تعدد و تکثر و از همه مهم تر قلت گروههای اپوزیسیونی است .

*اتاق فکر اصحاب فتنه درداخل دوباره راه اندازی شده است و آنها درحال و هوای بازسازی  همان تبهکاریهای فتنه ۸۸ هستند.آنها درنشست‌های انتخاباتی خود از انتخابات آینده به عنوان یک”جنگ ” نام می‌برند و از الان کلید یک توطئه جدید را می خواهند بزنند . آنها می‌گویند ما باید درانتخابات آینده با گزینه حداکثری وارد شویم و نباید اجازه دهیم  گزینه حداقلی ما به عنوان دلقک سیرک انتخابات مورد استفاده قرارگیرد.

*واژگانی چون ” جنگ ” ، ” دلقک سیرک انتخابات ” و گزینه حداقلی و حداکثری در ادبیات اهل فتنه در داخل نشان می‌دهد آنها در مورد انتخابات همان گونه می اندیشند که دنباله آنها درخارج در سایه هدایتهای سرویسهای جاسوسی آمریکا و موساد فکر می‌کنند .گزارشات دریافتی از نشست‌های آنان نشان می‌دهد آنها به همه چیز فکر می کنند جز انتخابات و رای مردم و مصالح و منافع ملت !

*کسانی که انتخابات را به مثابه ” جنگ ” علیه ملت تعبیر می‌کنند و کسانی که انتخابات را ” سیرک ” و نامزدها را ” دلقک ” این سیرک می دانند ، نباید به رقابت ها راه یابند .اینها جزء پیاده نظام دشمن هستند و می‌خواهند به ” آزادبودن “، ” شفاف بودن ” و ” رقابتی بودن ” انتخابات آسیب بزنند .

/۲۷۲۱۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *