رشد طلاق طی ۶سال گذشته بیش از رشد ازدواج بوده است

ممتاز نیوز : نسبت ازدواج به طلاق از ۹٫۴ در سال ۸۴ به ۶٫۱ در سال گذشته کاهش یافته است واین نشان می دهد که رشد طلاق طی ۶ سال گذشته بیش از رشد ازدواج بوده است. بررسی آمارهای ثبت احوال و همچنین گفته یکی از مسئولان این سازمان حاکی از آن است که سرعت رشد طلاق در ۶سال گذشته بیش از سرعت رشد ازدواج بوده است و به عبارت بهتر تعداد ازدواج های ثبت شده به ازای یک طلاق طی این ۶سال کاهش یافته است. درحالی که تعدادازدواج های ثبت شده در هر سال نسبت به تعداد طلاق ها بیشتر است. برای دریافت بهتر این مفهوم در ابتدا سری به آمارها می زنیم. در سال ۱۳۸۴ تعداد ۷۸۷هزار و ۸۱۸ مورد ازدواج و ۸۴هزار و ۲۴۱ مورد طلاق به ثبت رسیده است که نشان می دهد نسبت ازدواج به طلاق ۹٫۴ است. به عبارت دیگر به ازای هر ۹٫۴ مورد ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از خراسان ؛ در سال ۱۳۸۵ نیز ۷۷۸هزار و ۲۹۱ مورد ازدواج و ۹۴هزار و ۳۹ مورد طلاق به ثبت رسیده که نسبت ازدواج به طلاق در آن سال ۸٫۳ بوده است و به همین ترتیب در سال های ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ نسبت ازدواج به طلاق با روند کاهشی که نشان دهنده کاهش سرعت ازدواج نسبت به سرعت طلاق است، به ترتیب ۷٫۱،۸،۸٫۴ و ۶٫۵ رسیده است و در نهایت در سال ۹۰ با ۸۷۴هزار و ۷۹۲ مورد ازدواج و ۱۴۲ هزار و ۸۴۲ مورد طلاق نسبت ازدواج به طلاق ۶٫۱ است.

(نمودار۱ وجدول۲)

علی  اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال در این باره به خراسان گفت: بررسی نسبت ازدواج به طلاق که در حقیقت وضعیت  رشد ازدواج را نسبت به رشد طلاق نشان می دهد ،حاکی است که رشد این شاخص در سال ۹۰ ، ۶٫۱ بوده است. به این معنا که به ازای ۶٫۱ مورد ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.وی افزود: بررسی نسبت ازدواج به طلاق در طی ۶سال حاکی از آن است که سرعت وقوع طلاق در این مدت نسبت سرعت ازدواج بیشتر بوده است چرا که در سال ۸۴ نسبت ازدواج به طلاق ۹٫۴ بوده است و به ازای ۹٫۴ ازدواج، یک طلاق به وقوع پیوسته است و در سال ۹۰ نسبت ازدواج و طلاق با کاهش چشمگیر به ۶٫۳ رسیده است و این که در سال ۹۰ به ازای ۶٫۱ ازدواج یک طلاق به وقوع پیوسته است. وی افزود: بنابراین این طور می توان تحلیل کرد که فاصله ازدواج به طلاق هر سال به هم نزدیک تر شده است و این مسئله جای هشدار دارد. شایان ذکر است بررسی های آماری حاکی از آن است که گرچه طلاق همچنان افزایش دارد و رشد آن هر سال افزایش می یابد، اما در مقابل سرعت ازدواج کاهش یافته است و این مسئله باعث شده است نسبت ازدواج به طلاق کاهش یابد. محزون افزود: در اصطلاح عامه این طور گفته می شود که در سال ۹۰ از هر ۶٫۱ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است در حالی که در سال ۸۴ از هر ۹٫۴ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است. مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال همچنین گفت: نسبت ازدواج به طلاق در شهری مثل تهران نیز کاهش یافته و با عدد ۳٫۲ به مرز هشدار رسیده است و این نسبت در خراسان رضوی به ۵٫۷ رسیده است. در حالی که در سال ۸۴ نسبت ازدواج به طلاق در تهران و خراسا ن رضوی به ترتیب ۵٫۴ و ۹٫۱ بوده است. محزون همچنین گفت: اگر راهکارهایی برای تحکیم خانواده و کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج های پایدار اتخاذ نشود، بیم آن می رود که آمار طلاق و ازدواج از نظر تعداد به برابری برسد. بررسی آمارهای ثبت احوال حاکی از آن است که در سال ۹۰ استان های تهران (۳٫۲)، البرز (۳٫۲)، مازندران (۵٫۴)، قم، کرمانشاه و گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای نسبت های ازدواج به طلاق کمتری هستند .
(جدول شماره۲)

سال ازدواج طلاق نسبت ازدواج به طلاق

۸۴ ۷۸۷٫۸۱۸ ۸۴۲۴ ۹٫۴

۸۵ ۷۷۸٫۲۹۱ ۹۴۰۳۹ ۸٫۳

۸۶ ۸۴۱٫۱۰۷ ۹۹۸۵۲ ۸٫۴

۸۷ ٨٨١۵٩٢ ١١٠۵١٠ ۸٫۰

٨٨ ۸۹۰٫۲۰۸ ۱۲۵٫۷۴۷ ۷٫۱

٨٩ ۸۹۱۶۲۷ ۱۳۷٫۲۰۰ ۶٫۵

۹۰ ۸۷۴٫۷۹۱ ۱۴۲٫۸۴۱ ۶٫۱

منبع: ممتاز نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.