سیر نزولی مصرف بنزین ادامه دارد

سیر نزولی مصرف بنزین ادامه دارد

سیر نزولی مصرف بنزین ادامه دارد

ممتازنیوز: میانگین روزانه مصرف بنزین کشور در دومین هفته از مهر ماه ۳٫۳ درصد دیگر کاهش یافت و به ۶۴ میلیون و ۱۷ هزار لیتر رسید.

در فاصله روزهای هشتم تا چهاردهم مهر ماه سال جاری، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور که هفته پیش از آن با اندکی افزایش به ۶۶٫۳۰ میلیون لیتر رسیده بود، با ۲ میلیون و ۱۳ هزار لیتر کاهش به ۶۴٫۱۷ میلیون لیتر رسید.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هفته منتهی به چهارده مهر امسال به ۴۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته پیش از آن ( ۴۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار) ۱۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر کاهش نشان می دهد.
بیشترین مصرف بنزین کشور در فاصله روزهای هشتم تا چهاردهم مهر مربوط به روز پنج شنبه (۱۳مهر) با ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۱۴مهر) با ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر است.
مصرف گازوییل کشور ۶۹ میلیون لیتر افزایش یافت
طبق این آمار، مصرف گازوییل کشور در دومین هفته مهر افزایش یافت؛ به گونه ای که مجموع مصرف این فرآورده هفته گذشته در کشور با متوسط روزانه ۹۱ میلیون و ۲۸۰ هزار لیتر به ۶۳۹ میلیون لیتر رسید که در قیاس با هفته پیش از آن (۵۷۰ میلیون لیتر) ۶۹ میلیون لیتر افزایش یافته است.
بالاترین رقم مصرف گازوییل کشور در زمان یاد شده مربوط به روز یکشنبه (۹ مهر) با ۱۰۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و کمترین آن مربوط به روز جمعه (۱۴ مهر) با ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر اختصاص دارد.
مصرف بنزین پایتخت ۲٫۷ میلیون لیتر کاهش یافت
بر اساس آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین تهران در هفته گذشته ۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعلام شده که نسبت به هفته گذشته با ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر، ۲٫۷ میلیون لیتر کاهش یافته است.
میانگین روزانه مصرف بنزین تهران ۱۳ میلیون و ۲۵ هزار لیتر بوده است.
مصرف بنزین سوپر کشور اندکی کاهش یافت
مجموع مصرف بنزین سوپر کشور نیز در هفته گذشته با میانگین روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر، به ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید که نسبت به هفته گذشته، یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر کاهش یافته است.
کاهش مصرف نفت سفید کشور
مجموع مصرف نفت سفید کشور بر پایه آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در فاصله روزهای ۸ تا ۱۴ مهر امسال، درمجموع ۱۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر نفت سفید در کشور مصرف شده است که این میزان در مقایسه با مصرف هفته پیش از آن با ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.
هفته گذشته به طور میانگین روزانه ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر نفت سفید در کشور به مصرف رسیده است.
مصرف نفت کوره کشور افزایش یافت
بر پایه آمار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجموع مصرف نفت کوره کشور نیز در هفته گذشته ۳۵۲ میلیون لیتر ثبت شده که در مقایسه با هفته پیش از آن با ۲۶۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر افزایش یافته است.
بر پایه این آمار، میانگین روزانه مصرف نفت کوره کشور هفته گذشته ۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است.


پرشین خودرو | RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *