قیمت روز تلویزیون های LED و LCD در بازار

[ hana-code-insert ] 'price' is not found

Samsung

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
Samsung 40F5300 ندارد ۴۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
Samsung 55F6100 دارد ۵۵ ۴,۳۷۰,۰۰۰
Samsung 46F5000 ندارد ۴۶ ۲,۱۸۰,۰۰۰
Samsung 40F5000 ندارد ۴۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 55F6400 ندارد ۵۵ ۴,۷۲۰,۰۰۰
Samsung 55F8000 دارد ۵۵ ۷,۹۰۰,۰۰۰
Samsung 46F6400 دارد ۴۶ ۳,۱۶۰,۰۰۰
Samsung 46F6100 ندارد ۴۶ ۲,۷۲۰,۰۰۰
Plasma Samsung 32F4000 ندارد ۳۲ ۱,۰۵۰,۰۰۰
Samsung 40F6100 دارد ۴۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
Plasma Samsung 43F4000 ندارد ۴۳ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Samsung 46F8000 دارد ۴۶ ۶,۰۱۰,۰۰۰
Samsung 46F5500 ندارد ۴۶ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Samsung 40eh5000 ندارد ۴۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung 40F5500 ندارد ۴۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
plasma Samsung 43F4500 ندارد ۴۳ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Samsung 46F5300 ندارد ۴۶ ۲,۳۹۰,۰۰۰
Samsung 40F6400 دارد ۴۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung 50F5500 ندارد ۵۰ تماس بگیرید
Samsung LED 55ES6980 دارد ۵۵ ۰
Samsung LED 46ES6980 دارد ۴۶ ۰
Samsung LED 40ES6980 دارد ۴۰ ۰
Samsung LED 46ES6960 دارد ۴۶ ۰
Samsung LED 40ES6960 دارد ۴۰ ۰
Samsung LED 55ES6950 دارد ۵۵ ۰
Samsung LED 46ES6950 دارد ۴۶ ۰
Samsung LED 40ES6950 دارد ۴۰ ۰

Sony

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
Sony 55W904 دارد ۵۵ ۷,۷۵۰,۰۰۰
LED Sony 32W674 ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony 50W700 ندارد ۵۰ ۳,۷۶۰,۰۰۰
Sony 55HX855 دارد ۵۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
Sony 40EX430 ندارد ۴۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
LED Sony 42W658 ندارد ۴۲ ۲,۳۶۰,۰۰۰
Sony 48W600B ندارد ۴۸ ۳,۱۸۰,۰۰۰
Sony 46W904 دارد ۴۶ ۰
Sony 55HX750 دارد ۵۵ ۵,۰۵۰,۰۰۰
Sony 46R450 ندارد ۴۶ ۲,۱۶۰,۰۰۰
Sony 55W905 دارد ۵۵ ۷,۸۵۰,۰۰۰
Sony 40W600B ندارد ۴۰ ۲,۱۲۰,۰۰۰
۴K Sony 55X9004 دارد ۵۵ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
LED Sony 46W708 ندارد ۴۶ ۳,۱۴۰,۰۰۰
Sony 32HX750 دارد ۳۲ ۰
Sony 60W850B دارد ۶۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
LED Sony 48W605 ندارد ۴۸ ۳,۲۰۰,۰۰۰
Sony 55EX630 ندارد ۵۵ ۳,۵۸۰,۰۰۰
Sony 55EX630 ندارد ۵۵ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Sony 46EX430 ندارد ۴۶ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Sony 70R550 دارد ۷۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Sony 50W800B دارد ۵۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰
Sony 55W900 دارد ۵۵ ۷,۳۸۰,۰۰۰
LED Sony 40W605 ندارد ۴۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰
Sony 46R470 ندارد ۴۶ ۲,۲۲۰,۰۰۰
Sony 60R550 دارد ۶۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰
Sony 42W800B دارد ۴۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰
Sony 24EX430 ندارد ۲۴ ۷۴۰,۰۰۰
Sony 46W900 دارد ۴۶ ۵,۵۳۰,۰۰۰
Sony 40R470 ندارد ۴۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
Sony 46W700 ندارد ۴۶ ۳,۱۴۰,۰۰۰
Sony 55W800 دارد ۵۵ ۵,۶۳۰,۰۰۰
Sony 47W804 دارد ۴۷ ۰
LED Sony 32R402 ندارد ۳۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰
Sony 40R450 ندارد ۴۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
Sony 42W670 ندارد ۴۲ تماس بگیرید
۴K Sony 65X9004 دارد ۶۵ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
Sony 42W804 دارد ۴۲ ۰
Sony 32W670 ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
LED Sony 55W807 دارد ۵۵ ۶,۴۲۰,۰۰۰
Sony 40HX750 دارد ۴۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
Sony 47W800 دارد ۴۷ ۰
Sony 32EX330 ندارد ۳۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰
LED Sony 55W800B دارد ۵۵ ۶,۳۰۰,۰۰۰
LCD Sony 46BX450 ندارد ۴۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Sony 32R400 ندارد ۳۲ ۱,۰۱۰,۰۰۰
Sony 42W800 دارد ۴۲ ۳,۱۹۰,۰۰۰
Sony 32EX650 ندارد ۳۲ ۰
LED Sony 42W674 ندارد ۴۲ تماس بگیرید
LCD Sony 40BX450 ندارد ۴۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Sony 55HX925 دارد ۵۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰
Sony 60EX640 ندارد ۶۰ ۰
Sony KDL-47R500 دارد ۴۷ ۲,۹۶۰,۰۰۰
Sony KDL-42W670A ندارد ۴۲ ۰
Sony KDL-32W670A ندارد ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
Sony KDL-55W804 دارد ۵۵ ۵,۷۸۰,۰۰۰
Sony KDL-42R500 دارد ۴۲ ۱,۹۷۰,۰۰۰

X.Vision

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
X.VISION LED LE-42KD30 ۴۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D10 ۲۴ ۶۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-24D20 ۲۳ ۶۷۰,۰۰۰
X.VISION LED 47K3D100 ۴۷ ۳,۱۵۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-32KD20 ۳۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD20 ۴۲ ۰
X.VISION LED LE-32KD30 ۳۲ ۱,۳۲۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-46KD40 ۴۶ ۳,۳۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-42KD40 ۴۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-29D20 ۲۹ ۹۸۰,۰۰۰
X.VISION LED LE-22D20 ۲۱ ۵۵۰,۰۰۰

LG

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
LG LED 42LA6130 دارد ۴۲ ۲,۲۳۰,۰۰۰
Plasma 50PN560 ندارد ۵۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
LG LED 42LB5820 ندارد ۴۲ ۱,۹۷۰,۰۰۰
LG 47LN5420 ندارد ۴۷ ۲,۲۳۰,۰۰۰
LG 47LA6400 LED دارد ۳,۱۴۰,۰۰۰
LG LED 47LY340 ندارد ۴۷ ۲,۳۸۰,۰۰۰
LG 39LN5420 ندارد ۳۹ ۱,۳۱۰,۰۰۰
۵۰PB650 ندارد ۵۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
LG LED 47LB5630 ندارد ۴۷ ۲,۴۳۰,۰۰۰
LG 42LA8600 LED دارد ۳,۱۲۰,۰۰۰
LG LED 42LY340 ندارد ۴۲ ۱,۶۸۰,۰۰۰
LG Plasma 42PN45000 ندارد ۴۲ ۱,۳۵۰,۰۰۰
LG LED 42LB5630 ندارد ۴۲ ۱,۷۲۰,۰۰۰
LG 42LA7400 LED دارد ۲,۹۰۰,۰۰۰
LG LED 60LB5610 ندارد ۶۰ ۴,۸۳۰,۰۰۰
LED LG 84LA9800 دارد ۸۴ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
LG LED 47LN540V ندارد ۴۷ ۲,۲۷۰,۰۰۰
LG LED 49LB5630 ندارد ۴۹ تماس بگیرید
LG 42LN5700 LED ندارد ۲,۰۵۰,۰۰۰
LG 60PN6500 دارد ۶۰ ۳,۴۱۰,۰۰۰
LG LED 50LB5610 ندارد ۵۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
LED LG 55LA9600 دارد ۵۵ ۶,۰۱۰,۰۰۰
LG LED 42LN540V ندارد ۴۲ ۱,۶۴۰,۰۰۰
LG 42LN5720 LED ندارد ۱,۹۱۰,۰۰۰
LG 55LA8600 دارد ۵۵ ۵,۴۹۰,۰۰۰
LG LED 42LB5610 ندارد ۴۲ ۱,۶۸۰,۰۰۰
LG 50LA6600 دارد ۵۰ ۳,۴۷۰,۰۰۰
LG 47LA6600 دارد ۴۷ ۳,۳۹۰,۰۰۰
LG LED 55LA660 دارد ۵۵ ۴,۳۵۰,۰۰۰
LG LED 47LN549 ندارد ۴۷ ۲,۴۱۰,۰۰۰
LG 42LN5100 LED ندارد ۱,۵۳۰,۰۰۰
LG 60LA8600 دارد ۶۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰
LG LED 49LB552 ندارد ۴۹ ۲,۵۹۰,۰۰۰
LG 55LA6600 دارد ۵۵ ۴,۳۶۰,۰۰۰
LG LED 47LA660 دارد ۴۷ ۳,۳۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN549 ندارد ۴۲ ۱,۶۶۰,۰۰۰
LG LED 42LN5130 ندارد ۱,۷۳۰,۰۰۰
LG LED 32LB552 ندارد ۳۲ ۹۵۰,۰۰۰
LG LED 42LB552 ندارد ۴۲ ۱,۷۲۰,۰۰۰
LG 47LA620 دارد ۴۷ ۲,۸۶۰,۰۰۰
LG 55LA64000 LED دارد ۴,۷۷۰,۰۰۰
LG LED 55LA620 دارد ۵۵ ۳,۸۴۰,۰۰۰
LG LED 32LN549 ندارد ۳۲ ۹۷۰,۰۰۰
LG 47LN5700 ندارد ۴۷ ۲,۶۳۰,۰۰۰
LG LED 49LB551 ندارد ۴۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰
LG LED 42LB551 ندارد ۴۲ ۱,۷۰۰,۰۰۰
LG LED 55LB870 دارد ۵۵ ۵,۸۹۰,۰۰۰
LG 60LA6210 LED دارد ۵,۲۴۰,۰۰۰
LG LED 32LB551 ندارد ۳۲ ۹۵۰,۰۰۰
LG 50LN540V ندارد ۵۰ تماس بگیرید
LG 47LA9600 LED دارد ۴,۷۲۰,۰۰۰
LG LED 47LB6700 دارد ۴۷ ۳,۴۲۰,۰۰۰
LG LED 42LA6230 دارد ۴۲ ۲,۱۷۰,۰۰۰
LED LG 42LN575 ندارد ۴۲ ۱,۹۳۰,۰۰۰
LG LED 32LN540 ندارد ۳۲ ۹۴۰,۰۰۰
LG LED 47LB5820 ندارد ۴۷ ۲,۴۹۰,۰۰۰
LG 47LA6210 LED دارد ۳,۱۶۰,۰۰۰
LG LED 42LM66100 دارد ۳,۲۰۰,۰۰۰
LG LED 42LN5420 ندارد ۴۲ ۱,۶۰۰,۰۰۰
LG 42LA62100 دارد ۲,۴۰۰,۰۰۰
LG 55LA62100 دارد ۵۵ موجود نیست
LG 55LA7400 دارد ۵۵ ۴,۹۰۰,۰۰۰
LG 42LA64000 دارد ۰
LG 47LA7400 دارد ۴۷ ۳,۷۷۰,۰۰۰
LG 42LA6600 دارد ۴۲ ۲,۶۶۰,۰۰۰
LG 47LA8600 دارد ۴۷ ۴,۲۹۰,۰۰۰
LG LED 32LN5420 ندارد ۳۲ ۹۲۰,۰۰۰
LG LED 32LS34000 دارد ۳۲ ۰
LG LED 3D Smart TV 42LM67100 دارد ۴۲ ۰
LG Plasma 50PN45000 دارد ۵۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰

Panasonic

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
۵۰VT50 دارد ۵۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰
۴۷ET5M دارد ۴۷ ۳,۰۳۰,۰۰۰
۴۲ET5 دارد ۴۲ ۲,۷۲۰,۰۰۰
Panasonic LED TH-L37DT30 دارد ۳۷
Panasonic LED TH-L32DT30 دارد ۳۲ ۲,۳۵۰,۰۰۰

Sharp

مدل تلویزیون قابلیت سه بعدی نمایشگر(اینچ) قیمت ( تومان )
LC-60LE9400X دارد ۶۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
LC-60LE6400X دارد ۶۰ ۷,۸۸۰,۰۰۰
LC-46LE8300X دارد ۴۶ ۳,۹۵۰,۰۰۰
LC-40LE8300X دارد ۴۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
تا این لحظه ۸۵نظر ثبت شده
 1. ابوالفضل حسینی:

  سلام ببخشید کجا باید از این تلویزیون ها را سفارش بدم

 2. ام م:

  سلام به مومنین ایران زمین …..مستاجرم بیکارم بخون امام حسین ….برای عید فطر چیزی نداریم زن ووپسرم روزه هستن ۲روزه کار گیرم نیومده میترسم کار گیرم نیاد وعید شرمنده بچه هام بشم زن وپسرم خبر ندارن من درخواست کمک کردم شمارا به خدا کمکم کنید بخاطر رضایی آفریدگار مهربان که پدر مهربان است این شماره کارت خودمه ۵۸۹۴۶۳۱۵۰۳۶۴۵۵۳۳بنام ملثی منفرد …عید همه مومنان مبارک.

 3. محمد حسن تباشیر:

  با سلام، اگه امکان داره لیست قیمت تلویزیون ال جی سایز ۵۵ اینچ در بندر عباس با ذکر شماره تماس را برام ارسال بفرمایید.

 4. مهدی:

  قیمتها بسیار بالاست

 5. احمد:

  سلام
  خوب بود ولی کسی اگر اطلاعاتی دارد
  در مورد بهتر بودن نظر بدهد اگر دلش خواست

 6. احمد:

  سلام
  خوب بود ولی کسی اگر اطلاعاتی دارد
  در مورد بهتر بودن نظر بدهد

 7. مهدی:

  سلام. خرید یه تلوزیون lcdبرای ما یه رویاست.

 8. علی:

  سلام ای خدا می شد روزی ما هم درخانه یک از اینها داشته باشیم

 9. مجتبی ثنایی:

  تلویزیون سونی w800c داخل لیستتون نبود ولی دیشب توبازار ۲۹۵۰۰۰۰ قیمت داد فرق wb و w700 چیه ممنون میشم جواب بدید.

 10. عباس:

  سلام. ما یه همسایه داریم خانومه .تنها رندگی میکنه. همسایه ها جمع شدیم واسش یه تلویزیون بگیریم. اما یه میلیون جمع کردیم فقط . تلویزیون با قیمت یه نلیلون چی میتونیم بخریم؟ خوب باشه ها..مرسی .ممنون میشم کمک کنید

 11. سرگرد:

  سلام.لطفاقیمت سونی هاروهم بزنیدممنون بقیه عالی بود

 12. حمید:

  سلام مرسی خوب بود

 13. p:

  خوب بود ممنون.

 14. نامی:

  با سلام و خسته نباشید جنس های کیفیت پایین و ایرانی را چرا با قیمت سرسام اور میدن و کسی نیست که کنترل کنه افتضاحه واقعا

 15. salar:

  مارشال چطور مارکی هست ایا به این مارکا میرسد

 16. sanaz:

  قیمت ها بسیار بالا است و ضمانت پس از فروش بسیار پایین روی نمایندگی های داخل باید فشار آورد تا سود جویی نکنند.و جلو قاچاق را هم باید گرفت تا کیفیت اجناس برقی بهتر شود.

 17. javad:

  فرناز خانم نه تنها ال ای دی بلکه تمام اجناس برقی باید از نظر کنترل کیفیت وقیمت رسیدگی شود ار همین امروز تا جلو سودجوها گرفته شود.اگر رابین هود بیاد .ما که چشمانمان آب بخورد این مدیران بازرگانی دلشان به فکر کارگری که ماهی هفتصد هزار تومان حقوق میگیرد بسوزد.سخت است پدری بخواهد جهیزیه دخترش را را تو این آشفته بازار تهیه کند.امان از بی پولی که اگه داشته باشی آدم حسابت میکنند.مهندس دکتر میشوی.

 18. vahid:

  باید هم جلو کالاهای قاچاق که در گچین دیلم گناوه گرفت تا جنس تقلبی به مردم ندهند هم به نمایندگی های داخل فشار آورد که با قیمت مناسب تر از قیمت های فعلی به مردم ارایه دهند هم ضمانت پس از فروششان حدود پنج سال باشد تا جنس باکیفیت و قیمت مناسب بدهند وگرنه باید همان اجناس در گچین و دیلم و گناوه خرید.این وظیفه سازمان صنعت و معدن وتجارت است که ناظر بر قیمت و کیفیت کالا باشد که متاسفانه این مسوولین هیچ حرکتی از خود نشان نمیدهند.

 19. farnaz:

  از نظر قیمت ها بسیار بالا ست باید خرید را تحریم نیم چقدر این تجار اذیت وآزار نردم میدهند متاسفانه برخی مردم میخرند من که ترجیح میدهم با کیفیت پایین تلویزیون ایران از تلویزیون های قدیمی استفاده کنم.یک فوتبال خارجی با هزار صحنه تکراری پخش میشود. پس از برجام قیمت ها روبه افزایش است این ال ای دی ها مدار ساده ایدارد چرا قیمت ها بسیار بالا است زیرا پولدارها باید پولدار ترشوند.قیمت ها را کاهشدهید تا مردم راحت تر بخرند.این بود تدبیر وامید.بله نمایندگی های داخل خدمات پس از فروششان بسیار ضعیف است انگار طلبکار مشتری هستند.

 20. ahmad:

  با سلام.روزی در مورد خرید تلویریون های ناسیونال پاناسونیک توشیبا سونی گیر نداشتیم ولی حالا در عصر دیجیتال درمورد خرید led کمی سردر گم شدیم.در کل محصولات چینی هستند بهتر است از شرکت های داخل شهرتون خریداری کنید تا به اقتصاد کشور کمک کند.اجناسی که در بنادر هستند قطعات آنها با قطعات نمایندگی داخل شهر شما فرق دارد قطعات ننایندگیها کیفیت بالاتری دارند.در مورد ضنانت هروسیله ای روری نیاز به تعمیردارد پس بهتر است از نمایندگی بخرید.چون ضمانت بنادر مثل گچین دیلم قشم به درد نمیخورد زیرا باید قزعات از دوبی وارد شود باید از دوباره با هزار دردسر بیایید بنادر .این نظر من احمد آقا است.لطفا راهنمایی کنید.

 21. علی نیرومند:

  تمیرگاه بابت تمیرش تلویزیون سیصدهرازتومان پول ازمن میخواهد بردم تمیرگاه های بیرون صدوبیست هزار گفتن.دادم نماینده گی سام سرویس چون گارانتی نداشت .میگم چرا اینقدر شده جواب درست حساب بهم نمیدان اخه.خوده تلویزیون پرسیدم نوش ۱۳۰۰۰۰۰۰هستس تمیرش سیصدهزارتومان اخه بخاطر چی گفتم نماینده گیش کمترمیشه .ولی بیشترازبیرون حساب کردن اونم دوبرابر به کی باید گفت سامسونگ نخرید ..خواهشن گرفتار نشدی نمیدونی چطوری هستش تاگرفتارمیشی میفهمی چریان چه ازکجا خوردی فقط ال چی خوبه بهترین هستش. همین چریان برای داداشم افتاده بود ال جی دارن باصدتومان درستشکردن ..اونم ۴۲اینچ بود اون سه بعدی هم بود مال من پلاسما هستش سیصدتومان میخوان اگرسه بعدی بود که پول نوروازمن حتما میخواستن ..گفتم بدانید هرجا باید بگم تا اشتباه من تکرار برای یکی نشه …

 22. zarin:

  با سلام
  ممنون از اطلاعات مفیدتون. کیفیت تصویر برام خیلی مهمه. بنظر شما کدوم مارک بهتره؟ با تشکر

 23. حمید:

  سلام،قیمت Led سامسونگ UA40سری۶ چنده؟

 24. مجتبی:

  سلام خسته نباشید قیمت LED43اینچ الجی مدل LF54کره ای رو بزارین مرسی

 25. shayan:

  چراقیمت ۴۳LF5400نزاشتین

 26. میثم خراسانی:

  با عرض سلام وخسته نباشید راستش قیمتها بالاست بخدا ایا قیمتها کم میشود؟ اخه تو شهرستان ما ایکس ویژن پیدا نمیشه اگه نه قیمتش مناسبه

 27. ساخت ال سی دی:

  با سلام میخواستم بدونم تلویزون سامسونگ تو ایران درست میشه باتشکر

 28. سیامک:

  من از کدام فروشگاه خرید کنم که با قیمتهای شما یکسان باشه ؟ چون قیمت مدلهای مد نظر من تو جمهوری با قیمتهای شما فرق داره.

 29. مهدی:

  قیمتها خیلی خوبن اما من ماهی ۵۳۰ حقوق میگیرم خخخخخخخخخ

 30. علی:

  سلام باتشکر خواستم ببینم خدمات پس ازفروش کدام محصول توایران بهتره

 31. hossein darvishi:

  خوبه ولی قیمتاشو بروز کنید.

 32. محمد:

  سلام بسیار عالی بود

 33. حسین عجمی:

  خوبه ولی کاش قیمت هارو بروز کنین

 34. MOHSEN:

  با سلام
  برای خرید با همین نرخ باید به کجا مراجعه کنیم …
  باتشکر

 35. haidar:

  به نظرم خوبه اما بعنوان یه پیشنهاد در کنار قیمتها مشخصات وکارایی کالا هم ذکر کنید چون با دیدن مشخصات بهتره میشه انتخاب کرد ممنون

 36. مهدی:

  یکی پول بده منم بخرم

 37. زهرا:

  ممنون خیلی عالی بود وقیمتها بسیار دقیق.متشکر از سایت خوبتون

 38. رضا یخچال:

  قیمتها بد نیست.من بول ندارم

 39. مرادپور محمد:

  سلام
  عالی هست

 40. عموئي:

  کاش قیمت همه لوازم خانگی رو بذارید مرسی

 41. عموئي:

  خیلی خیلی ممنون عالی بود و به درد بخور

 42. آزاد:

  با سلام خدمته تمامی هموطنان عزیز بنده قادرم تلویزیونهای بالا را خیلی پایینتر ارایه نمایم
  ۰۹۳۴۷۶۸۱۷۰۸ و ۰۹۳۰۵۱۲۳۵۲۰

 43. نادر:

  سلام قیمت ها به روزه؟

 44. مجید:

  قیمت سونی W670 رواگه مقدوره بزارین تولیست قیمتها متشکرم

 45. ابوالفضل:

  سلام
  یک ماه است میخوام ال ای دی سه بعدی هوشمند بخرم موندم کدوم مارک بخرم.راستش مغزم قفل کرده.خواهش میکنم راهنماییم کنین.در انتخاب خیلی وسواسم. اگه ممکنه یه سایت معتبر برای خرید هم معرفی کنید
  ممنون از شما عزیزان

 46. mohamad:

  سامسونگ از هرلحاظ بهتره

 47. عرفان:

  ابا تلویزیون سونی خوبه یا ال چی خواهشن بگید موندیم بین این دو

 48. مهتاب:

  هرکی فروشگاه با انصاف برای خرید تلویزیون ال ای دی سونی تو تهران سراغ داره معرفی کنه. مرسی

 49. محمد:

  ممنون از اطلاع رسانی تون

 50. علی:

  خیلی عالیه فقط یه سری اطلاعات تکمیلی مثل مشخصات و خرید اضافه کنید ممنون میشم

 51. فرشاد:

  سلام جرا قیمتهای نمایندکیها با نرخهای اعلام شده متفاوت؟

 52. عباس:

  خیلی ممنون ازاینکه این اطلاعات رادراختیار مردم قرار میدهید. موفق وپیروزباشید

 53. فرشته:

  قیمت ال ای دی معمولی ال جی سایز ۵۰

 54. یهلول:

  متاسفانه برند معروف مشهور پر فروش پر طرفدار و ارزان قیمت برند مارشال الکترونیک که به علت رقابت با یرندهای ال جی سامسونگ در بازار طرفدار زیادی دارد و انواع سایزها ۲۴ ایتچ ۳۲ ۳۶ ۴۲ ۴۷ ۵۱ اینچ لا قیمت های باورنکردنی ال ای دی تری دی هوشمند و با نصف قیمت دیگر برندها رقابت میکند منعکس تمیشود شماره تماس شرکت فروش ۳۳۱۳۶۵۱۷ ۳۳۱۳۶۵۱۸ و سایت شرکت مارشال

 55. سارا:

  سلام
  چرا در جدول سونی LCD , LED آن مشخص نیست ؟

 56. م:

  سلام میشه خرید اینترنتی داشته باشیم. اگر بخواهیم سفارش دهیم چه کار باید انجام داد. متشکر

 57. سعید آریا:

  لطف کنید قیمتها را با حداقل وحداکثر بزنید بطور مثال
  بانه…تومان تهران….تومان

 58. ArAs:

  سلام و خسته نباشید!
  کاش ویژگی های مدل های مختلف رو هم میذاشتید تا راحت تر بشه .
  بازم سپاس از سایتتون!

 59. mehdi:

  لطفا شماره تماس بزارید برای خرید

 60. علی:

  سلام تشکر از زحمات شما

 61. مهندس رضا عظیمى زاده:

  سلام خیلى خوب بود ولى بهتر بود که قیمت هاى بیشترى میزاشتید

 62. ترنم:

  سلام قیمت تلویزیون ال ای دی ال جی ۴۲اینچ مدل ۵۴۰چنده؟با تشکر

 63. احمد شاکرمی:

  با سلام
  لطفا قیمت LEDدوو رو هم بزنید
  سپاس.

 64. kam:

  از اطلاع رسانی خوبتان ممنون ولی به روز رسانی شما زیاد هم به روز نیست مال یک ماه قبله

 65. علی:

  سلام چرا قیمتها ی نمایندگیها با نرخهای اعلام شده متفاوت است?

 66. حسین:

  ممنون

 67. reza abhari:

  سلام برای خرید محصولات شماره تماس لازم داریم ایا امکاتش هست؟

 68. راضیه:

  قیمت های اینجا با بازار خیلی تفاوت داره

 69. حمید-ی:

  با تشکر از شما
  ای کاش گزینه برای خرید هم می گذاشتین . با تشکر

 70. ابوالفضل:

  سلام : چرا قیمت های مارک سونی را در بالاترجدول نزدی همه میدونند که مارک سونی از همه نظر بالاتر از مارکهایدیگر هست اولین خاصیت tvکفیت تصویراست که سونی حرف اول را میزند

  • سامورایی:

   اینطور نیست

  • نام شما...:

   بهترین کیفیت تصویر فقط LG

   • ع:

    اشتباه می کنی عزیزم.بهترین کیفیت تلویزیون به نظر اکثریت کارشناسان SONY W904 است. این تلویزیون در دو ساسز ۵۵ و ۴۶ اینچ موجود است. وضوح و شفافیت تصویر این تلویزیون خیره کننده و باور نکردنی است. این تلویزیون بصورت قاچاق وارد ایران می شود و در بازارچه مرزی بانه موجود است.

 71. اباصلت جعفری:

  متشکرم از اطلاع رسانی شما. لطفا اگه ممکنه درموردTVهای رسیور دار توضیح دهید

 72. حسین:

  با سلام و خسته نباشید؛ چرا قیمت تلویزیونهای با سایز کوچکتر از ۴۰ اینچ سامسونگ را نمی گذارید؟

 73. حسین:

  با سلام، آیا سامسونگ تلویزیون ۳۲ یا ۳۷ اینچ ندارد؟ فکر کنم بهتر باشد قیمت یک یا دو نوع از این تلویزیونها آورده شود.

  • بیتا:

   آیا سامسونگ ال ای دی ۳۷ اینچ دارد؟

 74. فوری:

  قیمت روز led 43 اینچ

 75. رضا:

  به نظر من خیلی گرانست .کمی بازاریان انصاف به خرج بدهند و هوای مردم را داشته باشند.

 76. سانترال:

  سلام. ممنون از اطلاع رسانیتون به ما هم سر بزنید:
  paytakht-panasonic.com
  سانترال

 77. نام شما...:

  قیمت ها متاسفانه بالاست

 78. تلويزيون ledبدون سه بعدي:

  خیلی عالی

 79. جعفر:

  عالی بود

 80. امیرامینیان:

  برای اولین بار از این سایت بازدید کردم .بسیارجالب است.

 81. حسابدار:

  سلام چقدر خوبه افزایش وکاهش قیمت را اعلام فرمائید.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.