مدیر ندامتگاه قزلحصار: مرخصی، اعتمادسازی برای حضور مجدد مجرم در اجتماع است

به گزارش تفسیری ممتازنیوز lبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۴ شنبه ۱۷ آبان ۹۱،

3001.jpg

مدیر ندامتگاه قزلحصار گفت: اعطای مرخصی lبه زندانی نوعی اعتمادسازی بین مجرمین، برای بازگشت سالم آنها lبه اجتماع تلقی می‌شود.

به گزارش تفسیری ایسنا،‌ سیدعلی حسینی در خصوص آثار مثبت مرخصی lبه زندانیان ادامه داد: اعطای مرخصی lبه زندانی امتیازی است که زندان lبه واسطه ایجاد انگیزه برای انجام اقدامات اصلاحی و تربیتی در زندانیان اعطاء می نماید و هر زندانی که مقررات زندان را رعایت نموده و در برنامه های اصلاحی وتربیتی شرکت نماید lبه عنوان نوعی پاداش lبه وی مرخصی اعطاء می‌شود.

مدیر ندامتگاه قزلحصار با اشاره lبه این مطلب که مهمترین هدف اعطای مرخصی lبه مددجویان، رفع مشکلات فردی، قضایی و خانوادگی است، گفت: فلسه مجازات زندانیان علاوه بر تأدیب مجرم، زمینه ساز اصلاح و بازگشت مجدد مددجو lبه اجتماع است. چنانچه اشخاص در زندان امکان استفاده مناسب از تسهیلات قضایی نداشته باشند در حقیقت اشخاص عقده‌ای مجددا روانه اجتماع می گردند. فلذا اعطای مرخصی lبه زندانی این امکان را فراهم می سازد که اشخاص رابطه خود را با اجتماع قطع نکنند و در انجام مشکلات بخوبی عمل نمایند.

حسینی گفت: علاوه بر اینکه مرخصی نوعی اعتماد سازی برای حضور مجدد مجرم در اجتماع است اعطای مرخصی lبه زندانیان می تواند در اخذ سریع رضایت شاکی مؤثر باشد و منجر lبه آزادی آنان شود.

وی در خصوص اعطای مرخصی توسط شورای طبقه بندی ندامتگاه قزلحصار گفت: شورای طبقه بندی ندامتگاه قزلحصار در یک ماه اخیر با برگزاری ۸ جلسه با حضور نمایندگان فرهنگی، مددکاری روانشناس، انتظامی، رییس اندرزگاه مربوطه، معاونت قضایی و قاضی ناظر بر زندان از بین ۵۳۴ متقاضی مرخصی lبه تقاضای ۴۳۲ نفر رأی موافق و مددجویان با ارائه سند مکفی از تسهیلات مرخصی استفاده نمایند.

واحد شورای طبقه بندی ندامتگاه قزلحصار lبه ۲۹۹ نفر از مددجویان متقاضی کار در کارخانجات و اشتغال در محوطه ندامتگاه نیز رأی کار اعطاء نموده است.

انتهای پیام


ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ