نظرسنجى از مردم پنج کشور صنعتى درباره بحران اقتصادى‏

این نظرسنجى را مؤسسه فرانسوى ایفوپ به روش مصاحبه تلفنى با ۵۲۰۰ بزرگسال در کشورهاى فرانسه، آمریکا، آلمان، روسیه و چین اجرا کرده است.

به گزارش ممتازنیوز، در این نظرسنجى از پاسخگویان پرسیده شده است: «با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادى کنونى، با کدام یک از گزینه ‏هاى زیر موافقید؟

 -هم‏چنان در بحران به سر مى‏بریم.

 -وضعیت ناگوار است اما بدترین قسمتش را پشت سر گذاشته ‏ایم.
– وضعیت بغرنجى است اما به تدریج بهتر خواهد شد.
 -وضعیت بهتر شده و بحران پایان یافته است.»
 نتایج نشان مى‏دهد که در کشورهاى آمریکا و فرانسه، اکثریت مردم معتقدند که هم‏چنان در بحران اقتصادى به سر مى‏برند.
 نتایج این نظرسنجى حاکى از نکات زیر است:
 – در تمامى کشورهاى صنعتى، اکثریت مردم معتقدند که بحران اقتصادى تداوم دارد. فقط در کشورهاى روسیه و چین درصد بیشترى معتقدند که بدترین قسمت بحران اقتصادى سپرى شده است.
 – نگرانى از تداوم بحران و ناامیدى نسبت به آینده اقتصاد در کشورهاى سرمایه ‏دارى غربى بسیار بالاتر از کشورهاى با اقتصاد متمرکزتر (روسیه و چین) است.
 – در بین کشورهاى غربى، آلمان عملکرد بهترى در مقابله با بحران اقتصادى جهانى داشته است که نتایج این نظرسنجى نیز مؤید آن است. عملکرد اقتصادى آلمان موجب افزایش نفوذ سیاسى این کشور شده است به گونه ‏اى که امروزه اکثر کشورهاى حوزه یورو، خصوصاً یونان و اسپانیا به کمک‏هاى مالى و اقتصادى این کشور امید بسته ‏اند. بدیهى است که این امر در درازمدت موجب سهم‏ خواهى بیشتر این کشور از قدرت جهانى خواهد شد.


BarackObama.ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *