والیبال ایران شایسته کسب عنوان سی ودومین تیم شرکت کننده درالمپیک است

به گزارش ایرنا،‌ بازی های المپیک مهمترین رویداد ورزشی جهان است که سابقه برگزاری آن به ۲۹ دوره می رسد.اما والیبال از سال ۱۹۶۴ وارد بازی های المپیک در توکیو شد و تا ۲۰۰۸ پکن در دوازده دوره ، این رشته ورزشی از جمله رشته های بازی های المپیک بوده است.

۳۰کشورازپنج قاره جهان تاکنون تجربه حضور در مسابقات والیبال المپیک را در گنجینه افتخارات خود داشته اند که دربین آنها برزیل با حضور درهمه دوره های این رقابت ها یعنی ۱۲ دوره، رکورد دار است.

ره آوردتیم ملی والیبال برزیل از حضور در این بازی ها، دو قهرمانی درسال های ۱۹۹۲ بارسلونا و ۲۰۰۴ آتن و دو نایب قهرمانی در سال های ۱۹۸۴ لس آنجلس و ۲۰۰۸ پکن بوده است.در دیگر دوره ها این تیم به مکان های چهارم تا نهمی اکتفا کرده است.

بعد از برزیل می توان از روسیه به عنوان دومین کشوری که بیشترین حضور در مسابقات والیبال المپیک را تجربه کرده است، نام برد.

روسیه ۱۰حضور در المپیک در پرونده والیبال خود دارد. البته شش حضور در زمان اتحاد جماهیر شوروی وچهارحضور با نام روسیه است که در جدول این رقابت ها در فدراسیون بین المللی والیبال جداگانه منظور شده است.

درخشش این تیم در زمان اتحاد جماهیر شوروی بیشتر بوده به گونه ای که در شش حضور سه قهرمانی در سال های ۱۹۶۴ توکیو، ۱۹۶۸ مکزیک و ۱۹۸۴ لس آنجلس و دو نایب قهرمانی در سال های ۱۹۷۶ مونترال کانادا و ۱۹۸۸ سئول در کره جنوبی بوده است.

بهترین عنوان حضور کشور روسیه در ورزش والیبال المپیک نیز به کسب مقام نایب قهرمانی این رقابت ها در سال ۲۰۰۰ سیدنی و دو مقام سومی در۲۰۰۴ آتن و ۲۰۰۸ پکن بر می گردد.

اگر بتوان افتخارات دو کشور ‘اتحاد جماهیر شوروی’ و ‘روسیه’ را با هم جمع کرد، باید گفت این کشور پرافتخارترین تیم بازی های والیبال المپیک است، زیرا درمجموع ۱۰حضوردررشته ورزشی والیبال المپیک، سه قهرمانی، چهار نایب قهرمانی و دو مقام سومی به دست آورده است.

کشورهای آمریکا و ایتالیا از نظر آمار حضور در بازی های والیبال المپیک با ۹ حضور در مکان سوم قراردارند. اما تیم ملی والیبال آمریکا پرونده بهتری نسبت به ایتالیا در این رقابت ها برای خود ثبت کرده است. ناگفته نماند دو حضور آمریکا در این رقابت ها به دلیل امتیاز میزبانی است که در سال های ۱۹۸۴ لس آنجلس و ۱۹۹۶ اتلانتا است.

در مجموع والیبال آمریکا سه مقام قهرمانی در سال های ۱۹۸۴ لس آنجلس، ۱۹۸۸ سئول در کره جنوبی و ۲۰۰۸ پکن به دست آورده و یک عنوان سومی نیز در بازی های والیبال المپیک ۱۹۹۲ بارسلونا برای خود ثبت کرده است.

ره آورد تیم ملی والیبال ایتالیا نیز ازاین رشته ورزشی المپیک، دونایب قهرمانی درسال های ۱۹۹۶ آتلانیتک و ۲۰۰۴ آتن است. همچنین دو مقام سومی در ۱۹۸۴ لس آنجلس و ۲۰۰۰ سیدنی نیز در پرونده افتخارات تیم ملی والیبال ایتالیا قرار دارد.

دو کشور ژاپن و کره جنوبی با هشت حضور، پرحضورترین کشورها درقاره کهن آسیا از این نظر هستند و در جهان نیز از لحاظ تعداد حضور در المپیک رتبه چهارم را در اختیار دارند.

اما عملکرد ژاپن به مراتب بهتر از کره جنوبی می باشد. زیرا این تیم یک عنوان قهرمانی در سال ۱۹۷۲ مونیخ آلمان غربی، یک نایب قهرمانی در ۱۹۶۸ مکزیک و یک عنوان سومی در ۱۹۶۴ توکیو دارد.در حقیقت تیم ملی والیبال ژاپن در سه دوره متوالی از ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ یکی از سکوی های مسابقات والیبال المپیک در اختیار داشته که این افتخارآفرینی رشد مثبت داشته و از سومی به مقام قهرمانی رسیده است.

اما تیم والیبال کره جنوبی بهترین مقامی که در مسابقات والیبال به دست آورده عنوان پنجمی در المپیک۱۹۸۴لس آنجلس بوده وحتی این تیم دربازی های ۱۹۸۸ که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد، در رتبه یازدهم در بین ۱۲ تیم شرکت کننده قرار گرفت.

کشورهای بلغارستان ولهستان سابقه هفت حضور در مسابقات والیبال المپیک را در پرونده کاری خود دارندکه بهترین مقام بلغارستان نایب قهرمانی مسابقات والیبال بازی های المپیک ۱۹۸۰ مسکو است. تیم ملی والیبال لهستان نیز مدال طلای مسابقات والیبال المپیک ۱۹۷۶ کانادا را در پرونده افتخارات خود ثبت کرده است.

هلند وکوبا نیز با شش بار (۵۰ درصد) حضور در مسابقات والیبال المپیک در این جامعه آماری در رتبه های ششم قرار دارند که تیم ملی والیبال هلند در بازی های ۱۹۹۶آتلانتا به مدال طلا رسید و در بازیهای ۱۹۹۲ بارسلونا نایب قهرمان مسابقات والیبال شد. اما کوبا به رغم شش حضور تا کنون عنوان بهتری از مقام سومی مسابقات والیبال المپیک ۱۹۷۶ مونترال به دست نیاورده است.

کشورچکسلواکی(در حال حاضردوکشور چک و اسلواکی)، آرژانتین وتونس پنج حضوردر مسابقات والیبال المپیک را تجربه کردند که تونس پرحضورترین تیم قاره آفریقا در این گزارش آماری است اما این کشور عنوان بهتری از نهمی کسب نکرده است.

اما تیم ملی والیبال چکسلواکی که قبل از فروپاشی بلوک شرق در ورزش والیبال قدرت جهانی محسوب می شد، نایب قهرمانی مسابقات والیبال المپیک ۱۹۶۴ توکیو و مدال برنز رقابت های والیبال ۱۹۶۸ مسکو را در پرونده کاری خود ثبت کرد.

آرژانتین نیز در پنج حضور خود در مسابقات والیبال المپیک، تنها مدال برنز سال ۱۹۸۸ سئول را در گنجینه افتخارات خود دارد.

البته صربستان هم در گروه پنج حضوری ها قرار می گیرد.زیرا کشور یوگسلاوی سابق که ابتدا به دو کشور بوسنی و هرزگوین و صربستان و مونته نگرو تقسیم شد، (سه حضور در مسابقات والیبال المپیک) ودرمرحله دوم صربستان ومونته نگروکه به دوکشور تجزیه شد،(یک حضور) و صربستان فعلی نیز (یک حضور) جمعا پنج حضور در مسابقات والیبال المپیک را تجربه کرده است.

تیم یوگسلاوی قبل ازتجزیه یک مقام قهرمانی درمسابقات والیبال المپیک۲۰۰۰ سیدنی و یک عنوان سومی در۱۹۹۶ آتلانتا کسب کرده است وپس از تجزیه نیز دو حضور در المپیک را تجربه کرد که تنها به مقام پنجمی مسابقات والیبال این رویداد مهم ورزشی اکتفا کرد.

کشور آلمان نیز قبل از اتحاد دو بلوک غربی و شرقی سه حضور (آلمان غربی دو حضور و آلمان شرقی یک حضور) در مسابقات والیبال المپیک را داشت که با یک حضور بعد از اتحاد جمعا چهار حضور را تجربه کرده است. نایب قهرمانی و مدال نقره بازی های والیبال المپیک ۱۹۷۲ مونیخ، بهترین عنوان کسب شده این کشور است که با استفاده از امتیاز میزبانی به دست آورده است.

کشورهای کانادا، مصر، رومانی و فرانسه تاکنون سه حضور در مسابقات والیبال المپیک را تجربه کردند که تنها رومانی در رقابت های والیبال المپیک ۱۹۸۰ مسکو موفق به کسب عنوان سومی شد.

کشورهای استرالیا، چین واسپانیا نیز هرکدام سابقه دو حضوردرمسابقات والیبال المپیک رادرپرونده کاری خود دارند که یک دوره آن به واسطه میزبانی بازی های المپیک بوده و در مسابقات انتخابی شرکت نکردند. این سه کشور در هیچ کدام از این دوره ها مقامی کسب نکردند.

کشورهای الجزایر، بلژیک، یونان، مجارستان، لیبی،مکزیک، سوئد و ونزوئلا هشت کشوری هستند که تنها یک بار در مسابقات والیبال المپیک حضور داشتندوکسب مقام پنجمی در رقابت های والیبال بازی های المپیک ۲۰۰۴آتن بهترین رتبه آنان است که مربوط به تیم ملی والیبال یونان و به واسطه میزبانی به دست آمده است.

تقسیم بندی کشورهای شرکت کننده در مسابقات والیبال بازی های المپیک از نظر پنج قاره جهان به قرار زیر است:

قاره اروپا: بلژیک، بلغارستان، چکسلواکی ، فرانسه ، آلمان (آلمان غربی، شرقی و متحد) یونان، مجارستان ، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، روسیه (اتحاد جماهیر شوروی و روسیه) ، صربستان (یوگسلاوی، صربستان و مونتنگرو و صربستان)، اسپانیا، سوئد،

قاره آمریکا: آرژانتین، کانادا، برزیل ، کوبا، مکزیک، آمریکا ، ونزوئلا

قاره آفریقا: الجزایر، تونس، مصر، لیبی

قاره آسیا: چین ، کره جنوبی ، ژاپن

قاره اقیانوسیه: استرالیا

همانگونه که در بالا مشاهده گردید تاکنون ۳۰ کشور جهان در ۱۲ دوره مسابقات والیبال بازی های المپیک حضور یافته اند.همچنین تاکنون حضورهشت کشور انگلیس (میزبان)، لهستان، روسیه، برزیل،تونس، آمریکا ، ایتالیا و آرژانتین در بازی های والیبال المپیک ۲۰۱۲ لندن قطعی شده است که تنها انگلستان به عنوان کشور سی و یکم این رقابت ها مشخص می شود.

بنابراین اگر ایران جواز حضور در این رقابت ها را کسب کند، به عنوان سی و دومین کشور جهان است که در مسابقات والیبال المپیک حضور می یابد.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در مسابقات انتخابی توکیو شرایط مناسبی دارد به گونه ای که با ۱۱ امتیاز در رتبه دوم جدول این مسابقات قرار دارد. شرایط ایران دربین تیم های آسیایی از همه مناسب تر است و تنها دو گام تا کسب مجوز المپیک فاصله دارد که با توجه به شرایط در جدول و امتیازها، اگر ملی پوشان کشورمان در دو دیدار باقی مانده تنها پنج امتیاز کسب کنند، حضورشان در المپیک لندن حتمی است.

تیم ملی والیبال ایران فردا شنبه در ششمین دیدار خود در چارچوب مسابقات والیبال انتخابی المپیک توکیو باصربستان قهرمان سال ۲۰۱۱ اروپا بازی دارد و روز یکشنبه نیز در آخرین بازی این رقابت ها به دیدار تیم ملی والیبال ژاپن میزبان این مسابقات می رود.

تیم ملی والیبال کشورمان در صورت کسب جواز حضور در المپیک ۲۰۱۲ لندن به آرزوی ۵۰ ساله خانواده والیبال ایران جامعه عمل پوشانده که انشاا.. اینچنین خواهد شد.

تیم های اول تا سوم مسابقات والیبال دوازده دوره بازی های المپیک از سال ۱۹۶۴ توکیو تا ۲۰۰۸ پکن به قرار زیر است:

۱۹۶۴ توکیو، اتحاد جماهیر شوروی – چکسلواکی – ژاپن

۱۹۶۸ مکزیکو، اتحاد جماهیر شوروی – ژاپن – چکسلواکی

۱۹۷۲ مونیخ، ژاپن – آلمان شرقی – اتحاد جماهیر شوروی

۱۹۷۶ مونترال، لهستان – اتحاد جماهیر شوروی – کوبا

۱۹۸۰ مسکو، اتحاد جماهیر شوروی – بلغارستان – رومانی

۱۹۸۴ لس آنجلس، آمریکا – برزیل – ایتالیا

۱۹۸۸ سئول ، آمریکا – اتحاد جماهیر شوروی – آرژانتین

۱۹۹۲ بارسلونا، برزیل ، هلند – آمریکا

۱۹۹۶ آتلانتا، هلند – ایتالیا – یوگسلاوی

۲۰۰۰ سیدنی، یوگسلاوی – روسیه – ایتالیا

۲۰۰۴ آتن، برزیل – ایتالیا – روسیه

۲۰۰۸ پکن، آمریکا – برزیل – روسیه

گزارش از : هادی افتخاری

ورزشی**۱۵۹۰**

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۷۲۵۷۴


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *