وضعیت بیماریهای عفونی به سرعت در حال تغییر است

بررسیها نشان می دهند که وضعیت بیماری های عفونی به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات ارتباط تنگاتنگی با تغییرات محیطی، اجتماعی و آب و هوایی دارد.

منصور خالصی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: با بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی در چند دهه اخیر در اغلب کشورهای جهان این تصور وجود داشت که بیماریها و عوامل عفونی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی بشر از مشکلات و عوارض برخی از آنها به طور کامل رها می شود.
وی افزود: البته روند کاهش شیوع و بروز بیماری های عفونی بسیار قابل توجه بود و حتی برخی از  عوامل و بیماری های عفونی در بسیاری از مناطق ریشه کن، حذف و یا کنترل شده است.
خالصی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر به دلایل متعدد که به طور عمده به خود انسان برمی‌گردد مشکلات بسیار زیادی در زمینه بیماری های عفونی به وجود آمده و حتی شیوع و بروز برخی از این بیماری ها افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: علاوه بر شیوع بیماری های باز پدید، بیماری های نو پدید نیز ظهور یافته اند و شیوع گسترده ای پیدا کرده اند.
خالصی با اشاره به اینکه برخی از بیماری ها و عوامل عفونی به یک نوع چالش برای جوامع تبدیل شده است اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهند که وضعیت بیماری های عفونی به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات ارتباط تنگاتنگی با تغییرات محیطی، اجتماعی و آب و هوایی دارد.
وی یادآور شد: رشد انفجاری جمعیت، گسترش فقر، مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها افزایش سفرهای بین المللی و پیشرفت های مربوطه به تکنولوژی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تغییر وضعیت بیماریهای عفونی در جهان به شمار می رود.
خالصی خاطرنشان کرد: اگر اقدام خاصی برای پیشگیری و کنترل بیماری ها و عوامل عفونی گسترش یافته در سالهای اخیر صورت نگیرد به طور قطع در آینده بسیار نزدیک باید شاهد عواقب، عوارض و اثرات زیانبار این بیماری ها بیش از گذشته باشیم./عط


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *