بررسی کارنامه اشتغالزایی دولت های نهم و دهم / دولت چند شغل پایدار ایجاد کرده است؟

وقتی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری بهار سال ۹۱ را اعلام کرد، در نگاه اول به نظر می رسید دولت توانسته اندکی از فشار بیکاری بکاهد.
براساس این آمار نرخ بیکاری به ۱۲٫۹ درصد رسیده، این نرخ نسبت به زمستان ۹۰ حدود۱٫۲ درصد کاهش و در مقایسه با بهار ۹۰ حدود ۰٫۶ درصد افزایش داشته است. در این آمارها نرخ بیکاری در هفت استان کشور تک رقمی اعلام شده است.
نرخ مشارکت اقتصادی که نشان دهنده میزان اشتغال در کشور است، کمی بهبود پیدا کرده است. نرخ مشارکت در سال ۹۰ معادل ۳۶٫۹ درصد بوده ولی در بهار امسال به ۳۸٫۲ درصد افزایش یافته است.
اما این آمارها سوی دیگری هم دارد، آنهم کارنامه نچندان موفق دولت های نهم و دهم در ایجاد اشتغال است. براساس سرشماری سالهای ۸۵ و ۹۰ جمعیت کشور در دوره فعالیت دولت نهم و دهم نزدیک به ۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
در همین دوره با کاهش نرخ مشارکت جمعیت فعال از ۴۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۸ درصد در بهار امسال مواجه هستیم و البته همین مسئله باعث شده جمعیت فعال کشور تنها ۱٫۲ میلیون نفر افزایش پیدا کند، درحالی که اگر نرخ مشارکت ثابت می ماند جمعیت فعال در دوره فعالیت دولتهای نهم ودهم باید ۳ میلیون نفر افزایش پیدا می کرد. به این ترتیب می توان گفت با کاهش نرخ مشارکت بیکاری پنهان در کشور حدود ۲ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر جمعیت بیکار ۲٫۷ میلیون نفری سال ۸۴ بهار امسال به ۳٫۱ میلیون نفر رسیده، این هم به معنی افزایش حدود۴۰۰ هزار نفری جمعیت بیکار است. با مقایسه جمعیت فعال و بیکار کشور می توان نشان داد در این سالها دولت تنها ۷۵۵ هزار فرصت اشتغال پایدار ایجاد کرده است. 

نرخ بیکاری و میزان مشارکت اقتصادی در ایران
سال ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ بهار ۹۱
جمعیت کشور ۶۹۴۷۴۵۱۵ ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۷۱۴۱۲۲۲۷ ۷۲۳۴۰۵۸۶ ۷۳۲۸۱۰۱۴ ۷۴۲۳۳۶۶۷ ۷۵۱۴۹۶۶۹ ۷۵۴۵۰۲۶۸
جمعیت بالای ۱۰ سال ۵۶۸۱۳۲۸۰ ۵۸۱۲۸۸۸۱ ۵۹۲۴۳۰۰۲ ۶۰۲۴۳۳۹۲ ۶۱۲۸۷۳۱۸ ۶۲۰۶۲۰۵۳ ۶۳۳۸۱۱۱۹ ۶۴۲۸۹۹۶۰
نرخ مشارکت %۴۱٫۰ %۴۰٫۴ %۳۹٫۸ %۳۸٫۰ %۳۸٫۹ %۳۸٫۳ %۳۶٫۹ %۳۸
جمعیت فعال ۲۳۲۹۳۴۴۵ ۲۳۴۸۴۰۶۸ ۲۳۵۷۸۷۱۵ ۲۲۸۹۲۴۸۹ ۲۳۸۴۰۷۶۷ ۲۳۸۷۵۰۲۳ ۲۳۳۸۷۶۳۳ ۲۴۴۳۰۱۸۵
جمعیت بیکار ۲۷۶۴۸۶۶ ۲۶۴۲۶۴۸ ۲۴۸۶۲۳۸ ۲۳۹۲۱۷۹ ۲۸۳۹۹۷۳ ۳۲۱۸۳۲۹ ۲۸۷۷۶۰۸ ۳۱۴۶۰۹۲
نرخ بیکاری %۱۱٫۹ %۱۱٫۳ %۱۰٫۵ %۱۰٫۴ %۱۱٫۹ %۱۳٫۵ %۱۲٫۳ %۱۲٫۹
منبع: مرکز آمار ایران       واحد: نفر          

برای توضیح بیشتر باید گفت میزان جمعیت فعال در سال ۸۴ معادل ۲۳٫۲ میلیون نفر بوده، این جمعیت در بهار امسال به ۲۴٫۴ میلیون نفر رسیده یعنی همانطور که اشاره شده رشدی معادل ۱٫۲ میلین نفر در مقایب جمعیت بیکارهم از ۲٫۷ میلیون نفر به حدود ۳٫۱ میلیون نفر در بهار امسال رسیده که نشان از افزایش حدود ۴۰۰ هزار نفری جمعیت بیکار در کشور است، مابه التفاوت بین افزایش جمعیت فعال و جمعیت بیکار نشان دهنده میزان جذب جمعیت فعال افزایش یافته به بازار کار محسوب می شود و یا به عبارت دیگر این مابه التفاوت میزان واقعی اشتغال پایدارایجاد شده در کشور را نشان می دهد که معادل ۷۵۵ هزار نفر یا فرصت شغلی است.
متن کامل این گزارش رااینجا می توانید بخوانید. 

/۲۲۲۳۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ