دیگر احساسات و هیجانات خود را سرکوب نکنید!

865312684651643 دیگر احساسات و هیجانات خود را سرکوب نکنید!

در صورتی که با مشکل سرکوب احساس ها و هیجان های خود مواجه هستید, توصیه های زیر به شما کمک می کنند:

 

-اگر باز دارنده ای وجود دارد که اجازه نمی دهد احساس های خود را بروز دهید, باید این بازدارنده ها را یادداشت کنید و آن را از نا خودآگاه به خود آگاه خود منتقل کنید.

-سعی کنید از طریق این یادداشت ها راه حل غلبه بر بازدارنده ها را بیابید و هیجان های خود را بروز دهید.

-به کودک درون خود اجازه دهید گریه کند, بخندد و فریاد بزند. عصبانی شوید و خشم خود را بروز دهید. همه اینها باعث می شوند تا به سمت و سویی بروید که نوع بروز هیجان های شما شکل درستی پیدا کند.

-بهتر است ورزش و موسیقی بخشی از زندگی شما باشد. هنگامی که مطالعه می کنید حتما لبخند به روی لب خود داشته باشید.

-داشتن یک دوست به ابراز احساسات و هیجان ها کمک زیادی می کند. دوست خوب کسی است که نزد او بتوانید بلند فکر کنید. داشتن چنین دوستی در برخی جوامع و به خصوص جوامعی که انسان ها از خود و از یکدیگر بیگانه شده اند, یک نیاز ضروری است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ