روایت کیهان از سایت اپوزیسیون: خاتمی بزرگترین ضربه را به فتنه سبز وارد کرد

ارگان حلقه لندن معتقد است خاتمی بزرگترین ضربه را به فتنه سبز وارد کرد.

جرس در تحلیلی نوشت: مادامی که جنبش سبز نمود عینی ندارد غیرقابل استناد و البته غیرقابل اعتماد است. یکسان انگاری اپوزیسیون و جنبش سبز خطای فاحشی است. هم نشینی روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که در دو سه سال اخیر از ایران خارج شده اند با اپوزیسیون سابقه دار و اغلب شناسنامه دار، اگرچه بخودی خود اشکالی ندارد اما پیش از آنچه نشانه نزدیک شدن دیدگاهها و یکسان شدن خواسته ها باشد، نشانگر یکی شدن موقعیت ها و وضعیت ها و البته معلول تلقی نادرست است.

نویسنده با امضای مستعار سارا زرتشت تصریح می کند: خاتمی بزرگترین ضربه را به گفتمان غالب جنبش سبز وارد کرد و خواسته یا ناخواسته، دوگانه اصلاحات و جنبش سبز را تقویت کرد و بخشی از گفتمان غالب این جنبش را به نفع اصلاح طلبانی که در سالهای اخیر کنج عافیت گزیده بودند، مصادره کرد.

جرس توسط محسن کدیور اداره می شود و وضعیت نیمه تعطیل دارد. این سایت اینترنتی در بحبوحه فتنه سبز راه اندازی شد تا به عنوان ارگان اتاق فکر فتنه سبز در خارج (تیم مرکب از مهاجرانی، سروش، کدیور، بازرگان و گنجی) عمل کند اما عملا از آن تیم، فقط کدیور باقی ماند.

/۲۷۲۱۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ