شاعران جوان شتاب نکنند از زمانه خود عقب می‌مانند

محمدعلی بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نمی‌توان و نباید به شتابزدگی شعر معاصر جوان کشور خرده گرفت، اظهار کرد: اینکه گفته شود شاعران جوان ما عطش انتشار شعر و معرفی خود را دارند هم دارای تعبیر مثبتی است و هم تعبیر منفی که البته تعبیر مثبت آن بیش از منفی‌اش است.

وی ادامه داد: هرگاه شاعر جوان به این باور برسد که باید از دیروز خودش فاصله بگیرد، بدون شک فردای بهتری در انتظار او خواهد بود. جوان امروز وقتی شعر خود را در اختیار مخاطبش قرار می‌دهد، در واقع از همین دیروز جدا شده و به فکر فردای بهتری است و شتاب زدگی از این حیث امر مثبتی می‌تواند قلمداد شود.

شاعر مجموعه شعر «شاعر شنیدنی است» افزود: اینکه فکر کنیم شعر جوان امروز شتابزده است، اشتباه است. در واقع نه شاعر جوان و شعرش که گردش روزگار معاصر ما شتابزده است و این موضوع با گردش زمانه نسل شاعرانی مثل من و گذشتگان من تفاوت دارد. شاعران جوان امروز اگر شتاب نکنند از نسل و جامعه خود عقب می‌مانند.

بهمنی ادامه داد: نباید اندیشید که شتاب‌زدگی در شعر جوان معاصر، حتی اگر آن را بپذیریم، آسیب زننده است؛ چرا که هنر اساسا مساله آسیب‌پذیری نیست که فکر کنیم ممکن است به آن از وادی شتاب آسیبی برسد. البته وقتی می‌گوییم هنر باید هنر به معنای واقعی کلمه باشد. گاهی این روزها هر نوع بی‌هنری را هم هنر می‌نامند و فکر می‌کنیم می‌توانیم به راحتی نمونه ‌آن را هم ارائه بدهیم.

شاعر مجموعه شعر «گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود» تاکید کرد: هنر و شعر، خود مدافع خودش است. شتاب در این میان اصلا مساله‌ای نیست. زمان و زمانه ما در حال دویدن است و مگر می‌شود که شاعر امروز در این فضا شتاب نکند.

بهمنی همچنین گفت: نسل من و پیش از من می‌توانسته در بسترزمان راحت بخوابد و استراحت کند، اما شاعر جوان امروز با جامعه‌ای روبرو است که اگر چشم بر هم بگذارد به سرعت از او عبور می‌کند.

وی در پایان افزود: به نظر من شتاب شاعران جوان در تولید اثر و ارائه آن موضوعی است که باید درباره‌اش به آنها تبریک گفت؛ چرا که به وسیله آن از زمانه خود جدا نمی‌مانند.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ