تصاویری از جنجال بزرگ تبریز / بازی پرسپولیس و تراکتور زیر کیلوها سنگ

بازی عجیب تراکتور و پرسپولیس بدلیل حواشی فراوان نیمه تمام ماند.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.