تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تصاویر هفتمین نمایشگاه فرش های دستباف عشایر و روستاها

تا این لحظه ۱نظر ثبت شده
  1. نام شما... گفت:

    جا بهتر از شهرآفتاب برانمایشگاه نیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ