زندگی‌نامه داستانی فردوسی به قلم کزازی

جام جم آنلاین: میرجلال‌الدین کزازی از پایان نگارش اثرش در قالب داستانی درباره زندگی فردوسی خبر داد.

کزاری که مدتی پیش از نوشتن اثری داستانی درباره زندگی فردوسی خبر داده بود، به ایسنا گفت، کار خلق این اثر به پایان رسیده و آن را به نشر معین سپرده است. نام این کتاب، «فرزند ایران» است.

این استاد زبان و ادب فارسی و شاهنامه‌پژوه می‌گوید: نخست‌بار به نوشتن داستان پرداخته‌ام و به گونه‌ای زندگی فردوسی را در پیکره داستانی می‌نویسم. این به راستی داستان است و زیست‌نامه‌ نیست، زیرا ما از زندگی این سخنور بزرگ ایران نوشته چندانی در دست نداریم و آن اندک هم که رسیده، بیش‌تر افسانه‌رنگ است. اثر از دو دید داستانی است؛ نخست آن‌چه از فردوسی رسیده، پندارینه است و نه تاریخ. من هم آن‌چه را می‌نویسم، پندارینه است؛ نه مرور تاریخ زندگی فردوسی از روی رد و نشان‌های تاریخی. این‌ پندارینه‌ها در پیکره داستانی از پی هم می‌آیند، پس نمی‌شود مرور مکتوب‌های تاریخی باشد. بخش‌هایی را من به بایستگی داستان می‌آورم تا داستانی از زندگی فردوسی را به معنایی باز‌گو کند. رمان از دید سوم‌کس است؛ یعنی روایت بازگفتی است. پیداست داستانی درباره فردوسی است و لابد به تاریخ هم گاه می‌پردازم، زیرا داستانی تاریخی است. آن‌چه در پیوند با فردوسی است، در پیکره داستان به آن پرداخته می‌شود.

کزازی می‌افزاید: این کار برایم آزمونی تازه است و می‌خواستم طبعم را در این زمینه بیازمایم، برای همین دست به نوشتن داستان بردم. البته پافشاری ناشر (نشر معین) هم مرا انگیزه داد تا به این کار روی آورم. از یاد نباید برد پیش‌تر در کتابی کوچک زندگی خاقانی را برای نوجوان‌ها در پیکره داستانی نوشته بودم؛ اما این تجربه برایم تازه است، زیرا داستانی بلند را می‌نویسم؛ کاری که تاکنون نکرده‌ام. وسوسه نوشتن داستان نداشتم، اما کم‌وبیش، کنجکاو بودم و می‌خواستم گامی در این ره بزنم.


jamejamonline.ir – 22 –

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ