میانگین افت گندم خریداری شده از کشاورزان ۲ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرگانی دولتی ایران در پی انتشار خبری مبنی بر “گندم‌ها خوراک دام می‌شوند”، توضیحاتی را ارسال کرد: به استناد مصوبه مورخ ۳۰/۸/۹۰ شورای محترم اقتصاد به شماره ۱۶۹۵۹/۴۸۰۰۷ مورخ ۴/۲/۹۱ خرید گندم داخلی توسط بخش خصوصی و تعاونی انجام و این شرکت موظف است صرفاً گندم‌های خریداری نشده توسط بخش‌های مذکور را با نرخ تضمینی و به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، خریداری نماید.

لازم به ذکر است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی برکاهش تصدی‌گری‌های دولت؛ واگذاری خرید گندم به بخش غیردولتی همواره جزو برنامه‌های این شرکت بوده است و از نظر این شرکت، چنانچه کشاورزان بتوانند گندم خود را با نرخ بیش از بهای تضمینی اعلامی دولت به فروش برسانند، اهداف خرید تضمینی تحقق یافته است.
 

عمده خریداران گندم کشاورزان با نرخ‌های بیش از نرخ تضمینی، کارخانجات آردسازی و صنایع وابسته هستند، همچنین خرید گندم برمبنای جدول پاکی مربوطه صورت می گیرد که در جدول یاد شده، حداکثر افتهای مفید و غیرمفید به ترتیب ۱۰ و ۷ درصد است.
 

در عین حال، میانگین مجموع افتهای گندم خریداری شده توسط این شرکت در سالیان اخیر همواره کمتر از ۴ درصد بوده و در سالجاری نیز مجموع میانگین افتهای گندم خریداری شده حدود ۲ درصد است. 
 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *