گزارش اردیبهشت ماه اوپک/تولید نفت خام ایران ۳.۳ یا ۳.۷ میلیون بشکه در روز؟

آذرجزایری: منایع ثانویه شامل آمار موسسات بین المللی انرژی و موسسات مطالعاتی معتبر جهانی است و منابع رسمی گزارش های کشورهای عضو از اوضاع و احوالات نفتی خود است.
این گزارش که توسط اوپک در دو بخش تولید براساس منابع ثانویه و تولید براساس منابع رسمی تهیه شده تاکید می کند که گزارش منابع ثانویه از تولید نفت خام ایران حدود ۳ میلیون و ۳۴۸هزار بشکه در روز است. در حالی که منابع رسمی آن را ۴۰۷ هزار بشکه بیشتر از رقم آماری موسسات انرژی و موسسات مطالعاتی اعلام می کنند.
این درحالی است که اخیرا مدیرعامل شرکت ملی نفت،ظرفیت تولید نفت خام ایران را ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز اعلام می کند.
درعین حال قلعه بانی تاکید دارد که در سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادرشده در حالیکه در صورت احتساب یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه مصرف داخلی تولید نفت خام کشور باید روزانه ۴ میلیون و۱۰۰ هزار بشکه نفت تولید شده باشد که با آمارهای رسمی سال گذشته توسط قلعه بانی متناقض است. چراکه مدیرعامل شرکت ملی نفت در سال گذشته تاکید داشت که تولید نفت خام ایران در مرز ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه قرار گرفته است.

از سویی دیگر،آمار ثانویه تولید نفت خام عربستان را ۹ میلیون و ۸۳۴ هزار بشکه در روز اعلام می کند در حالیکه منابع رسمی بر تولید روزانه ۹ میلیون و ۹۲۳ هزار بشکه اصرار دارند.
درعین حال مقایسه آمار ثانویه و رسمی نشان می دهد که تقریبا تمام کشورهای عضو اوپک آماری که اعلام کرده اند حدود۲ تا ۳ هزار بشکه از آمارهای موسسه های بین المللی انرژی و موسسات مطالعاتی بیشتراست.
اگرچه در میان ۱۲ عضو اوپک، نیجریه تنها کشوری است که تولید اعلام شده از سوی منابع رسمی این کشور بسیار کمتر از رقمی است که مورد تاکید منابع ثانویه قرار می گیرد.
درحال حاضر منابع رسمی نیجریه تولید خود را یک میلیون و ۹۱۳ هزار بشکه اعلام می کنند در حالیکه منابع ثانویه بر تولید روزانه ۲ میلیون و ۸۹ هزار بشکه در روز تاکید دارند.

/۳۱۲۲۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *