پربارش‌ترین و کم‌بارش‌ترین استان‌ها

وزارت نیرو براساس گزارش میزان بارندگی در کشور، پربارش‌ترین و کم‌بارش‌ترین استانهای کشور را معرفی کرد.

ایسنا:  گیلان و سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تاکنون، همچنان به ترتیب به عنوان پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور گزارش شده اند.

آمارهای رسمی وزارت نیرو حاکی از آن است که حجم بارش های استان گیلان از از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تا پایان هفته گذشته، هزار و ۲۱۵ میلیمتر به ثبت رسیده است.

میزان بارش استان گیلان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۳۴ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۶ درصد افزایش نشان می دهد که پس از این استان، مازندران با ۹۴۲ میلیمتر و گلستان با ۶۹۹ میلیمتر بارندگی از ابتدای مهرماه ۹۰ تا پایان هفته گذشته، دیگر استان های پربارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان مازندران در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۴۰ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۲۳ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان بارش استان گلستان در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته ۶۷ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۵۳ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۰) تا پایان هفته گذشته، استان سیستان و بلوچستان به عنوان کم بارش ترین استان کشور گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، استان سیستان و بلوچستان با ۵۷ میلیمتر بارش از ابتدای مهرماه ۹۰ تا پایان هفته گذشته، عنوان کم بارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۹ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۵۱ درصد کاهش نشان می دهد.

از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در استان کرمان ۶۶ میلیمتر بارندگی صورت گرفته است که این میزان بارش در مقایسه با سال آبی گذشته ۴۶ درصد و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۴۷ درصد کاهش نشان می دهد.

گزارش بارش های کشور نشان می دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته پس از سیستان و بلوچستان و کرمان، استان هرمزگان با ۷۶ میلیمتر بارندگی، در رتبه بعدی استان های کم بارش کشور قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بارش ۷۶ میلیمتری هرمزگان در قیاس با سال آبی گذشته و دوره درازمدت ۴۲ ساله به ترتیب ۴۳ و ۵۹ درصد کاهش نشان می دهد.


پایگاه خبری تحلیلی ممتاز | Momtaz News

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ