انتقاد از تعلل ۶ ساله در اجرای قانون تعرفه خدمات پرستاری

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از ممتاز نیوز در تاریخ ۴شنبه ۱۰م آبان ۹۱،
ممتاز نیوز : رئیس سازمان نظام پرستاری کشور از iبهانه های موجود برای تاخیر ۶ ساله در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انتقاد نمود.

غضنفر میرزابیگی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه
مطبوعات و خبرگزاریها در مورد تعلل ۶ ساله برای اجرای قانون تعرفه گذاری
خدمات پرستاری، گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید در شورای عالی بیمه
تصویب می شد که این کار انجام نشده و من نمی دانم چرا. ولی می گویند این
شورا چون هنوز تشکیل نشده کار ما هم زمین مانده است.

وی افزود: باید ترس تعرفه گذاری برای دولت بریزد. اینکه نمی شود تنها یک
قشر از گروه سلامت (پزشکان) حاوی تعرفه باشند. آیا خدمات مامایی،
پرستاری و… نیاز iبه تعرفه گذاری ندارند. بنده با اطمینان می گویم که اگر
تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام شود iبها های مردم iبه نصف کاهش می یابد.

میرزابیگی در مورد کمبود نیروی پرستاری در بخشهای مراقبتهای ویژه
بیمارستانها و بروز مرگهای پنهان در این بخشها، گفت: وقتی ظرفیت پرستاری
۱۰۰ برابر شود ولی انگیزه ای نباشد اهمیتی ندارد. پرستار وقتی هویت شغلی
ندارد و تعرفه ای برای شغلی که مقام چهارم علمی جهان را دارد تعریف نشده و
انگیزه ای هم نخواهد داشت.وی گفت: وقتی پرستار تعرفه خدمات داشته باشد دیگر پرداختی ها صدقه و لطف نیست و بیمه ها موظف iبه پرداخت حق خدمات می باشند.

منبع: ممتاز نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.